Volvo Buses

SVERIGE

Göteborg leverans

Ett komplett e-mobilitetssystem med 145 elbussar

En komplett systemlösning inklusive laddinfrastruktur. Med de nya elbussarna, som består av Volvo 7900 Electric ledbussar, så hjälpte vi Göteborg att elektrifiera 35% av stadens bussflotta. Det kommer att minska C02-utsläppen i staden med 14 500 ton om året, och passagerarna kommer att njuta av tysta bussar på busshållplatserna 17 640 000 gånger om året. Det är ett stort steg mot att skapa en mer hållbar stad – en stad med nollutsläpp. Tänk vad Volvos elbussar skulle kunna göra för din stad.

Ett nytt uppvaknande

Leverans av 145 tysta och rena elbussar till Göteborg