Volvo Buses

SVERIGE

Göteborg får Sveriges längsta buss

Efter nyår får göteborgarna möjlighet att resa med Sveriges längsta buss, en ny dubbelledbuss från Volvo som är hela 24 meter lång. Framgångarna med en av stadens busslinjer, gör att Västtrafik behöver en buss med plats för upp till 165 passagerare.
Ökad trängsel och miljöproblem gör att de styrande i världens städer letar effektivare, säkrare och miljövänligare kollektivtrafik som kan locka fler invånare att ställa bilen. En allt mer populär lösning är Bus Rapid Transit eller BRT-system. Systemen består ofta av separata bussgator, hög turtäthet, effektiva biljettsystem, moderna bussar med stor kapacitet och hållplatser anpassade för snabb av- och påstigning.

Göteborg är en av städerna som satsat på denna typ av busstrafik och det med stor framgång. Stombusslinje 16, som bland annat går till de nya stadsdelarna på Norra Älvstranden, har tack vare sin korta restid lockat många passagerare.

Det har bidragit till att linjen är en av få i kollektivtrafikvärlden som klarar att täcka sina kostnader utan bidrag av skattemedel. Baksidan av populariteten är att det är svårt att få plats, trots att det kommer en lång ledbuss var tredje minut i rusningstrafik.

Volvo Bussar har därför, i samarbete med Göteborgs Spårvägar, Västtrafik och Göteborgs stad trafikkontor tagit fram en 24 meter lång dubbelledbuss med plats för 165 passagerare, Volvo 7500 Bi-articulated. Göteborgs Spårvägar har beställt fyra stycken sådana bussar och de första går i trafik efter nyår.

Världsledande på Bus Rapid Transit
Volvo Bussar är idag världsledande när det gäller leveranser av bussar till moderna Bus Rapid Transit-system. Det första stora systemet startades i Curitiba, Brasilien på 70-talet. Sedan dess har Volvo levererat bussar till BRT-system i städer som till exempel Bogota, Colombia, Leon och Mexico City i Mexiko och nu senaste 1 779 bussar till systemet Transantiago i Santiago, Chile.

"Ett BRT-system står för mycket av det som Volvo står för, exempelvis förbättrad säkerhet, driftsekonomi och miljöhänsyn", berättar Volvo Bussars nye BRT-chef, Christer Boman.

2005-12-12

För ytterligare information, vänligen kontakta: Per-Martin Johansson, presschef, Volvo Bussar, +46 31-322 52 00

Ladda ner bild:
http://imagebank.vbc.volvo.se/asset_server/asset_details.asp?idasset=3219
http://imagebank.vbc.volvo.se/asset_server/asset_details.asp?idasset=3220

Download

wkr0010.pdf Format PDF Size 401 KB