Volvo Buses

SVERIGE

Genombrottsorder för Volvos nya gasbuss

Volvo Bussar har fått sin första order på nya Volvo 7700 med gasmotor. Det är Bernmobil i Schweiz som beställt 32 ledbussar, med option på ytterligare 39.
Bernmobil är lokaltrafikbolaget i staden Bern. Företaget har av miljöskäl beslutat att successivt byta ut sina dieseldrivna bussar mot gasbussar. Gasbussarna skall drivas av biogas, som till skillnad från naturgas inte bidrar till en ökning av koldioxidhalten.

Som ett första steg har företaget beställt 32 ledbussar av Volvo Bussar. De första leveranserna av 10 bussar sker under sommaren 2006 och resten under hösten. Företaget har dessutom en option på ytterligare 39 gasbussar. Bussarna kommer att tillverkas i Volvo Bussars fabrik i Wroclaw, Polen.

"Vi är mycket stolta över att vi får leverera de första bussarna när staden Bern nu tar ett stort steg för att skapa en ännu renare miljö för sina invånare," säger Thierry Currit, chef för Volvo Bussar i Schweiz. "Ett av Volvos kärnvärden är omsorgen om miljön. Det är därför en självklarhet för Volvo Bussar att ständigt förnya och förbättra vårt utbud av gasbussar."

Volvo Bussar är en av Europas ledande tillverkare av gasbussar och har levererat över 1 000 gasfordon sedan starten 1992. Nu tar företaget nästa steg i och med lanseringen av en ny 9-liters gasmotor för naturgas eller biogas. Den nya 9-litersmotorn har bättre prestanda än föregångaren och når emissionsnivåer som är lägre än både Euro 5 och EEV, Europeiska Unionens särskilda miljöklass för miljöanpassade fordon.

Men det är inte bara motorn som är ny. Det har samtidigt skett en lång rad förbättringar på Volvo Bussars kompletta stadsbuss med låggolv, Volvo 7700. Det handlar bland annat om en ny ergonomisk förarplats, ny framaxel som ger bättre manöverförmåga, nytt elsystem och ökad säkerhet tack vare förstärkt front.

2005-09-05

För ytterligare information, vänligen kontakta Thierry Currit, chef för Volvo Bussar Schweiz, +41 31 868 83 29 eller Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00

Download

wkr0010.pdf Format PDF Size 401 KB