Volvo Buses

SVERIGE

Stororder till Volvo Bussar i Kanada

Volvo Bussars dotterbolag i Kanada, Nova Bus, skall leverera 322 ledbussar till provinsen Quebec. Leveranserna skall ske 2009-2012.
Nova LFS
Nova Bus är en av de ledande stadsbusstillverkarna i USA. Modellen de tillverkar heter Nova LFS och finns i olika varianter för stadstrafik och matartrafik. Normalt används dieselmotorer men modellen finns också som hybridbuss.

Nu har företaget tagit fram en ledbussvariant av Nova LFS. Ledbussen är 18 meter lång och har lågt golv i hela bussen för att underlätta snabb och enkel av- och påstigning.

Den första beställningen på den nya ledbussen kommer från STM, trafikmyndigheten i Montreal, på uppdrag av inköpsorganisationen ATUQ som representerar de nio trafikmyndigheterna i provinsen Quebec. Det handlar om 322 bussar för leverans mellan 2009 och 20012 plus en option på ytterligare 100 bussar för åren 2013 och 2014.

Ledbussarna ger förutsättning för ökad trafik på vissa utvalda linjer och är ett svar på passagernas önskemål om ytterligare förbättrad kollektivtrafik.

ATUQ är en av Volvo Bussars största kunder. I somras fick Nova Bus en order på 731 12-meters bussar till olika delar av staten Quebec med leverans 2008-2012. Den ordern har sedan utökats till totalt 801 bussar.

”Vi ser ordern som ett uttryck för kundens förtroende, att de uppskattar Nova Bus arbete med att ytterligare förbättra bussarnas tillförlitlighet och därmed sänka livscykelkostnaden”, säger Nova Bus VD, Gilles Dion.

”Det är också ett bevis på att kunden uppskattar vårt sätt att ta hand om våra nyckelkunder, ett sätt som lett till ett långvarigt partnerskap mellan ATUQ och Nova Bus.” 

2006-12-20

För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00.

Download

061220_buss_novaorder_eng.pdf Format PDF Size 20 KB
061220_buss_novaorder_sv.pdf Format PDF Size 15 KB