Volvo Buses

SVERIGE

Volvokoncernen premiärvisar hybridteknik för tunga fordon

Volvokoncernen presenterar i dag en effektiv hybridlösning för tunga fordon, som lastbilar och bussar och som ger bränslebesparingar på upp till 35 procent.
misc_hybrid_335x150.jpg

- Vi ser nu möjligheter att skynda på utvecklingen mot kommersiellt gångbara hybrider för tunga fordon. Det kan få stor betydelse för såväl våra kunder som miljön, säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

Volvokoncernens hybrid ger de största bränslebesparingarna på sträckor med många inbromsningar och accelerationer, exempelvis stadsbusstrafik, stadsdistribution, renhållningsarbete och anläggningsarbete. Beräkningar visar på bränslebesparingar på upp till 35 procent. Även fordonets underhållskostnader kan sänkas genom minskat slitage av bromssystem.

– Det finns ett allt starkare intresse av att minska bränsleförbrukningen. Det drivs av osäkerhet kring den fysiska och politiska tillgången av olja, och kanske framför allt av debatten om växthuseffekten. Allt detta för med sig att många kunder allvarligt ser över hur de kan bidra till att minska oljeberoendet. Nu har vi en teknologi som är affärsmässigt intressant, vilket öppnar för en hybridmarknad för tunga fordon, säger Leif Johansson.

En vital del av hybridlösningen går under beteckningen I-SAM. Den består av en kombinerad startmotor, framdrivningsmotor och generator. I-SAM samverkar med en automatisk växlad mekanisk transmission som utvecklats inom Volvokoncernen, en elektronisk styrenhet, en konventionell dieselmotor och batterier som laddas av bromsenergi

Genom att elmotorn och dieselmotorn är kopplade parallellt kan motorerna samverka vid drift av fordonet. Därigenom ökas hybridens kapacitet väsentligt jämfört med seriehybrider som är den vanligaste lösningen i de tunga hybridfordon som testas i dagsläget. I-SAM ger tillräckligt kraft för att starta och accelerera även tunga fordon till lämplig fart utan dieselmotorns hjälp. Därmed sänks också fordonets bullernivå väsentligt.

Det är framför allt Volvokoncernens erfarenhet och kompetens inom utveckling av dieselmotorer, elektronik, elektronisk styrning och transmissioner som gjort det möjligt att ta fram en effektiv hybrid för tunga fordon.

”Tack vare elmotorns kapacitet, kan dieselmotorn automatiskt stängas av när bussen stannar vid hållplatser eller rödljus”, säger Volvo Bussars miljöchef Peter Danielsson. ”Hjälpfunktioner som servopump, luft- och  AC-kompressor med mera drivs på hybridbussen elektriskt istället för av dieselmotorn.”

Tack vare effektiv samverkan mellan motorerna kan fordonen dessutom utrustas med en mindre dieselmotorer och ändå nå den prestanda som krävs. Det ger kunderna en kostnadseffektiv lösning som minskar utsläppen.

5-liter motor
I Volvo Bussars hybridbuss används en 4-cylindrig 5-liters Volvomotor på 210 hk. Motorn är stående längst bak i vänstra hörnet, precis som på övriga Volvo 7700. Eftersom dieselmotorn är mindre än normalt, får elmotorn plats framför dieselmotorn.

Volvokoncernen deltar också i utvecklingen av en ny typ av batterier, Effpower, som bygger på den beprövade bly-syrateknik som används i startbatterier i dagens fordon. Genom den nya tekniken har effekten fördubblats, samtidigt som tillverkningskostnaderna för batterierna kan sänkas väsentligt jämfört med alternativ på marknaden. Med Effpower kan kostnadseffektiviteten i elektriska hybrider ökas ytterligare.

- Hybriden är en långsiktig och mycket intressant lösning för effektivt och miljöanpassat transportarbete. Vi vet att bränslekostnaderna för våra kunder kommer att öka och därför är alla lösningar som minskar bränsleåtgången högintressanta. Dieselmotorn i vår hybridlösning kan även drivas med biobränslen och därmed utföra koldioxidneutralt transportarbete. Det bäddar för en spännande utveckling mot långsiktigt hållbara transporter, säger Leif Johansson

Volvo Bussars nya hybridbuss kommer nu att användas för en lång rad tester. Företaget gör bedömningen att hybridbussar från Volvo kommer att finnas tillgängliga på marknaden inom några år.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Danielsson, miljöchef, +46 31 322 42 46 eller Christina Fjellman, informationschef, +46 31 322 42 80.

 

Download

FaktaomI-SAM.doc Format DOC Size 30 KB
FaktaomEffpower.doc Format DOC Size 126 KB