Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar först i världen med underkörningsskydd

Volvo Bussar tar nu ytterligare ett steg för att öka säkerheten i trafiken. Företaget inför som första busstillverkare i världen ett främre underkörningsskydd som minskar risken för allvarliga skador vid kollision med en personbil.

Varumärket Volvo är det varumärke som är mest förknippat med säkerhet. Anledningen är att företaget sedan starten 1927 har haft som ett av sina viktigaste mål att göra fordonen så trafiksäkra det bara är möjligt. Många av de säkerhetslösningar vi ser idag har först lanserats av Volvo. Tack vare att Volvokoncernen och Volvo Personvagnar tillsammans är så stora, kan företagen gemensamt satsa stora resurser för forskning och utveckling inom säkerhetsområdet.

För två år sedan var Volvo Bussar först med att lansera FIP, Front Impact Protection. Det är en förstärkt front som ökar skyddet för förare och guide vid en frontalkollission. Det finns idag inga EU-krav när det gäller vilka energimängder fronten på bussar måste klara. Men det finns för lastbilar och Volvo Bussars FIP klarar energimängder som överstiger lastbilskraven med 50 procent.

I år är Volvo Bussar först med att lansera ett främre underkörningsskydd, FUPS (Front Underrun Protection System), som standard på bussmodellerna Volvo 9700 och Volvo 9900.

”Vi vet att vid frontalkollisioner mellan bussar och personbilar, är det förare och passagerare i personbilen som löper störst risk att skadas”, säger Bertil Forslund, säkerhetschef på Volvo Bussar. ”En viktig orsak till det är att personbilen riskerar att kilas fast under bussen och då fungerar inte personbilens deformationszoner.”

Underkörningsskyddet FUPS består av en stålkonstruktion bakom bussens främre stötfångare, som förhindrar att personbilen kilas in under bussen, Vid en kollision utnyttjas då personbilens egna deformationszoner och krockenergin fångas dessutom upp av speciella konstruktionselement i bussens underkörningsskydd som ger efter och deformeras.

Förutom skyddet för personbilens förare och passagerare, ger FUPS också ett bra skydd för bussens komponenter som finns i den nedre delen av fronten.

Volvo Bussar tar nu också ytterligare ett steg för att öka säkerheten för föraren vid en kollision. Om föraren inte har säkerhetsbälte eller fronten trycks in kraftigt, finns en risk att förarens knän träffar området bredvid ratten med risk för skador. Företagets ingenjörer har sett över detta område och skapat deformationszoner.

”Det är konstruktionselement innanför panelerna som deformeras och tar upp mycket av den krockenergi som annars skulle kunna skada förarens knän och lårben”, säger Bertil Forslund.

2006-09-19

För ytterligare information, vänligen kontakta Bertil Forslund, säkerhetschef, +46 70 966 78 65 eller Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00                    per-martin.johansson@volvo.com

Download

SVE_Pressinfo_FUPS.doc Format DOC Size 33 KB