Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar planerar karossamarbete i Indien

Volvo Bussar AB och det indiska företaget Jaico Automobiles (Azad Group) har träffat en överenskommelse om att starta ett gemensamt företag i Indien för tillverkning av busskarosser byggda på Volvo Bussars karossteknologi.
bus_india_142x88.jpg
Volvo Bussar blir majoritetsägare med en ägarandel på 70 %. Det nya företaget planerar att bygga en ny fabrik med en kapacitet på 1 000 busskarosser per år.

Busskarosserna kommer i första hand att användas till Volvobussar för den indiska marknaden, men det nya företaget kommer också att undersöka möjligheterna att exportera bussar till andra Volvomarknader i Afrika, Mellanöstern och Sydostasien.

Volvo Bussar och Jaico Automobiles (Azad Group) har inlett processen som skall leda till ett beslut om var den nya fabriken skall lokaliseras. Arbetet innebär kontakter med olika delstatsregeringar i Indien.

När fabriken står klar, kommer den att bli den modernaste karossfabriken i södra Asien med allt det som kännetecknar en Volvofabrik när det gäller kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön.

Volvo Bussar är marknadsledare i Indien när det gäller lyxiga, luftkonditionerade expressbussar. Företaget har i år också gått in i stadsbussmarknaden i Indien med en modern låggolvsbuss med luftkonditionering. Karosserna till Volvos indiska bussar tillverkas av Jaico Automobiles (Azad Group) i en fabrik i Bangalore.

Jaico Automobiles är ett företag i Azad Group, som bildades 1957 med den första karossfabriken i Delhi. Azad Group bedriver idag tillverkning i Bangalore och i Jaipur.

2006-09-27

För ytterligare information, vänligen kontakta Akash Passey, Business Region International, Volvo Bussar, +46 31 322 64 80 eller Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00.

Download

060927_bus_jaico_sv.pdf Format PDF Size 14 KB