Volvo Buses

SVERIGE

Clintons klimatinitiativ stödjer Volvos miljöalternativ

Den förre presidenten Bill Clintons klimatinitiativ har valt Volvo som samarbetspartner när det gäller hybridbussar och effektiva bussystem. Volvos lösningar kan bidra till den sänkning av koldioxidutsläppen som 40 av världens storstäder arbetar för tillsammans med Clintons klimatinitiativ.
Volvo hybrid bus
För ett drygt år sedan bildades Stiftelsen Clinton Climate Inititative (CCI) av Clinton Foundation. Stiftelsen arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser. En del i det arbetet är C40-gruppen, en sammanslutning av 40 av världens storstäder. Tillsammans med CCI försöker de hitta lösningar som kan minska koldioxidutsläppen, bland annat inom transportsektorn.
CCI har uppmärksammat Volvos satsningar på hybridbussar och Bus Rapid Transit, BRT, och har därför skrivit ett avtal med Volvo. CCI kommer att använda sitt kunnande och sina kontakter i de 40 storstäderna för att visa vilka stora möjligheter hybridtekniken och BRT-system ger när det gäller att minska koldioxidutsläppen.

Den 3-5 december samlas ledande företrädare för de 40 storstäderna i London för att diskutera lösningar när det gäller klimatpåverkan från transporter. En av talarna på mötet är Volvo Bussars miljöchef Edward Jobson.

Lägre utsläpp av koldioxid
”Bus Rapid Transit är ett av de effektivaste sätten att minska koldioxidutsläppen. Med separata bussgator, bussar med hög passagerarkapacitet och trafikinformationsssystem får man effektiva bussbaserade transportsystem.”

”Med färre men större bussar och en jämnare trafik minskar utsläppen rejält. Men den största effekten på miljön får man genom att många invånare ställer bilen eller motorcykeln tack vare att bussresan går snabbare och smidigare.”

Han pekar också på att bussbaserade transportsystem har en investeringskostnad som endast är 10 procent av vad det kostar att bygga ett spårbundet system.

”Bland de 40 städerna finns flera som redan har BRT-system med Volvobussar, till exempel Bogotá i Colombia och Mexico City”. Dessa system är så framgångsrika att städerna planerar att bygga ut dem ännu mer.”

Edward Jobson presenterar i sitt tal i London också Volvos hybridbussar där en egenutvecklad hybridlösning ger upp till mer än 30 procents bränslebesparing.

Hybridbussar sparar bränsle
”Vår hybridutveckling har nu nått det stadium att den är kommersiellt i nivå med våra dieselbussar. Det gör att det nu finns förutsättningar för att hybridbussar skall få ett stort genomslag på marknaden.

Det tredje miljöalternativet från Volvo Bussar som Edward Jobson tog upp i sitt tal var företagets biogasbussar.

”Vi vet alla att vi i framtiden måste klara oss helt utan fossila bränslen. Vi erbjuder redan idag en gasbuss som kan drivas på biogas. Biogas har den stora fördelen att den tillverkas i stort sett uteslutande av restprodukter som avloppsslam. Det behövs inga färska råvaror och konkurrerar därmed inte med annan odling.”

C40-gruppen består av: Addis Abeba, Aten, Bangkok, Beijing, Berlin, Bogota, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Delhi, Dhaka, Hanoi, Hong Kong, Houston, Istanbul, Jakarta, Johannesburg, Kairo, Karachi, Lagos, Lima, London, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Mexico City, Moskva, Mumbai, New York, Paris, Philadelphia, Rio de Janeiro, Rom, Sao Paulo, Seoul, Shanghai, Sydney, Toronto, Tokyo och Warszawa.

2007-12-03

För ytterligare information, vänligen kontakta Edward Jobson, miljöchef, +46 31 322 09 81 eller Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00

Ladda ner bilder:Download

071203_VolvoBuses_cci_sv.pdf Format PDF Size 44 KB
071203_VolvoBuses_cci_eng.pdf Format PDF Size 43 KB