Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar ökade vinsten under 2006

Det fortsätter att gå bra för Volvo Bussar. Rörelseresultatet för 2006 blev 633 miljoner kronor, en ökning med 35 procent jämfört med året innan.

Den globala bussmarknaden är stabil men varierar mellan de olika marknaderna. Registreringarna i Europa ökade med 7% fram till september 2006, högst var ökningstakten i Centraleuropa på grund av registreringar av fordon med Euro 3-motorer. I Nordamerika ökade turistbussmarknaden med 20% under 2006, framförallt driven av förköpseffekter inför nya miljöregler 2007. Intercitytrafiken låg dock på samma nivå som 2005. I Mexiko var turistbussmarknaden på samma nivå som 2005.

Under det fjärde kvartalet var orderingången 3 258 bussar jämfört med 3 764 bussar samma period föregående år, en minskning med 13%. Orderingången minskade i Kina, Sydamerika och Mexiko medan den ökade i Europa, USA och Kanada.

Under det fjärde kvartalet levererades 2 464 bussar jämfört med 3 344 samma period 2005, en minskning med 26%. Europa redovisar fler leveranser jämfört med föregående år men framför allt är det leveranserna i Sydamerika som är färre än under fjolåret, vilket förklaras av den stora leveransen av 1 779 bussar till Santiago i Chile 2005.

Nettoomsättningen det fjärde kvartalet uppgick till 4 476 Mkr, en minskning med 15% jämfört med 5 260 Mkr föregående år. Justerat för förändrade valutakurser minskade nettoomsättningen med 9%. Den främsta orsaken till den lägre volymen är minskade leveranser i Sydamerika.

Rörelseresultatet steg till 191 Mkr jämfört med 134 Mkr föregående år. En positiv utveckling i USA och Kanada bidrog till att förbättra resultatet medan resultatet påverkades negativt av försämrad lönsamhet i Mexiko och Sydamerika. I rörelseresultatet ingår också en positiv effekt på 47 Mkr efter en avslutad tvist om exportkrediter i Brasilien. Rörelsemarginalen uppgick till 4,3% (2,5).

För helåret 2006 steg nettoomsättningen med 2% till 16 856 Mkr (16 589). Rörelseresultatet förbättrades med 35% till 633 Mkr (470), och rörelsemarginalen steg till 3,8% (2,8).

Volvo Bussar fortsätter att fokusera på globalt ökad effektivitet inom både det kommersiella och industriella systemet. Introduktion och försäljning av de nya produkterna med ny motorgeneration, som lanserades under hösten, har fortsatt hög prioritet.

Under det fjärde kvartalet fick Volvo Bussar ett antal betydande order, bland annat ska Volvo Bussars dotterbolag Nova Bus leverera 322 ledbussar till Quebec 2009-2012. Nova Bus ska också leverera 126 stadsbussar till Vancouver under 2007. Introduktionen av Euro 4 har varit mycket positiv. Stark orderingång av Euro 4 i Storbritannien, där bland annat 110 skolbussar, B7R, ska levereras till Nordirland.

Nettoomsättning per marknad

                    Fjärde kvartalet

Helåret

Mkr

2006

2005

Förändring

2006

2005

Förändring

Europa

2 229

1 819

23%

7 509

7 142

5%

Nordamerika

1 339

1 246

7%

4 910

4 247

16%

Sydamerika

279

1 396

-80%

1 537

2 641

-42%

Asien

387

547

-29%

2 003

1 612

24%

Övriga marknader

242

252

-4%

897

947

-5%

Totalt

4 476

5 260

-15%

16 856

16 589

2%

 

2007-02-02

För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef,     +46 31 322 52 00 per-martin.johansson@volvo.com