Volvo Buses

SVERIGE

Volvoorder på 700 stadsbussar till Shanghai

Volvo Bussar har fått en order på 700 stadsbussar till Shanghai i Kina. Kina har skärpt sin miljölagstiftning och dessa är det första stadsbussarna med motorer som klarar utsläppskraven enligt Euro III.
Order for 700 city buses to Shanghai
År 2005 tecknade Sunwin Bus, Volvo Bussars joint venture-företag i Shanghai, ett ramavtal för leverans av 2 000 stadsbussar till The Shanghai Bashi Industrial Co Ltd. 1 300 av dessa bussar har levererats under 2006.

Nu har Bashi tecknat en order på de återstående 700 bussarna. Det gäller modellerna Volvo B6R och Volvo B7R. Leveranserna skall ske under första halvåret 2007 med leveransstart i januari.

Kina följer reglerna i den europeiska lagstiftningen när det gäller emissioner. De startade senare men inför de nya emissionsstegen i snabbare takt än vad man gjorde i Europa. De bussar som nu skall levereras är de första med motorer som klarar Euro III, det emissionssteg som gällde i Europa så sent som i höstas.

Chassierna kommer som packsatser från Volvo Bussars fabrik i Borås. De monteras sedan i Sunwin Bus fabrik i Shanghai där också karosserna tillverkas.

När bussarna i denna order levererats kommer det i Shanghai att rulla mer än 4 000 Volvobussar.

2007-01-03

För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00 per-martin.johansson@volvo.com

Download

070103_buss_shanghai_eng.pdf Format PDF Size 20 KB
070103_buss_shanghai_sv.pdf Format PDF Size 25 KB