Volvo Buses

SVERIGE

Svenska staten satsar pengar i Volvo Bussars hybridutveckling

Volvo Bussar har beviljats stöd från Energimyndigheten i Sverige för utveckling av hybridteknik för bussar.
Klimatförändringarna är ett av de största problemen som världen står inför. En minskad användning av fossila bränslen är en utmaning för hela samhället.

”Med Volvos nya hybridteknik räknar vi med att kunna sänka bränsleförbrukningen på bussarna med upp till 35 procent”, säger Edward Jobson, miljöchef på Volvo Bussar.

Volvo har valt att utveckla en parallellhybrid. Det innebär att en mindre dieselmotor och en elmotor gemensamt eller var för sig klarar av att driva bussen. Tekniken optimerar diesel och eldrift för bästa prestanda och minsta miljöpåverkan. Vid exempelvis busshållplatser och trafiksignaler kan dieselmotorn helt stängas av. Bussen startas enbart med hjälp av elmotorn vilket ger en avgasfri och mycket tyst gång. Dieselmotorn startas igen först en bit ifrån hållplatsen.

Volvo Bussar räknar med att kunna sälja de första hybridbussarna inom ett par år. Men den avancerade tekniken kräver fortsatt mycket utvecklingsarbete för att få bussarna kommersiellt gångbara. De hybridfordon som finns på marknaden idag är mycket dyra och det krävs ofta subventioner av olika slag för att de ska bli kommersiellt gångbara.

"Men vi räknar med att våra hybridbussar kommer att bli mycket mer kostnadseffektiva än bussarna med dagens hybridteknik. Våra kunder kommer att kunna bedriva sin verksamhet utan behov av subventioner av samhället på sikt, vilket är en nödvändighet om hybridtekniken skall få ett genomslag på marknaden och bidra till den viktiga minskningen av koldioxidutsläppen”, säger Edward Jobson.

Energimyndigheten i Sverige har nu beviljat Volvo Bussar stöd för det fortsatta arbetet med att utveckla hybriddrivlinan och att utveckla hybridtekniken för två bussmodeller.

Batterierna som krävs för hybridbussen höjer vikten på fordonet något. Men eftersom Volvo Bussar valt att utveckla en så kallad parallellhybrid kan man använda en mindre och lättare motor och på sätt behålla passagerarkapaciteten på samma nivå som dagens bussar. 

Volvo Bussar räknar med att kunna sänka vikten på bussen avsevärt jämfört med dagens bussar tack vare en lättviktskaross i aluminium som kommer att utvecklas. Den innebär en ytterligare sänkning av bränsleförbrukningen.

2007-07-12
För ytterligare information, vänligen kontakta Christina Fjellman, informationschef, Volvo Bussar, +46 31 322 42 80.

Download