Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussars miljöchef startar blogg

”Störst miljöeffekt får vi om politikerna inte bestämmer vilken teknik busstillverkarna skall använda utan vilka miljömål tekniken skall nå.” Det skriver Volvo Bussars miljöchef Edward Jobson i sin nya blogg på Internet.
Edward_Jobson_227x68.jpg

 Miljöfrågorna står idag högt på agendan inom de flesta områden i samhället. Det gäller inte minst inom fordonsbranschen som måste intensfiera arbetet med att minska utsläppen av bland annat växthusgaser.

Bussen spelar en viktig roll i arbetet med att sänka utsläppen från fordonstrafiken. Men en väl utbyggd och effektivt fungerande busstrafik, väljer fler människor att ställa bilen och åka buss istället.

”Bussen är redan ett av mest energieffektiva transportmedlen”, säger Edward Jobson. ”Men vi arbetar hårdare än någonsin med att utveckla ännu renare och mer bränslesnåla dieselmotorer, motorer för koldioxidneutrala bränslen och alternativa drivkällor.”

Eftersom intresse idag är så stort inom miljöområdet, har han startat en miljöblogg på Volvo Bussars hemsida på Internet.

”Jag vill ge en bild av hur vi på Volvo Bussar tänker och arbetar inom miljöområdet. Jag kommer också att reflektera över hur viktiga politiska förslag och beslut påverkar oss inom fordonsindustrin och ge min bedömning av miljöeffekterna av dessa beslut.”

”Politiska beslut är nästan alltid en kompromiss och min utgångspunkt är att kompromisserna måste vara till miljöns fördel och ingen annans.”

Edward Jobsons blogg går att läsa på www.volvobuses.com 

2008-01-30

För ytterligare information, vänligen kontakta Edward Jobson, miljöchef, +46 31 322 09 81 eller Per-Martin Johansson, presschef, +4631 322 52 00, per-martin.johansson@volvo.com