Volvo Buses

SVERIGE

Order på Volvobussar till nytt BRT-system i Mexiko

När staden Guadalajara i Mexiko nu startar sin första BRT-linje, väljer kunden Volvo som bussleverantör. Den första ordern gäller 41 ledbussar, Volvo 7300.
142x88_Volvo7300.jpg

Guadalajara är Mexikos näst största stad med drygt 4 miljoner invånare och ekonomiskt centrum för landets västra region. Som i så många andra storstäder är trafiksituation kaotisk, kollektivtrafiken föråldrad och luftkvaliteten dålig.

Men som allt fler städer har Guadalajara valt att satsa på Bus Rapid Transit, BRT. Systemet är här döpt till Macrobús och kommer att starta i december 2008. Den första busskorridoren följer Independencia Avenue och förbinder den norra delen av staden med den södra.  Linjen är 16 km lång, har 27 stationer och trafikeras av 41 ledbussar från Volvo Bussar.

Bussen är Volvo 7300, en 18 meter lång ledbuss byggt på chassiet Volvo B12M. Bussen har plats för 160 passagerare som snabbt kan gå in och ur bussen tack vare att golvet är upphöjt till samma nivå som golvet i de speciella busshållplatserna. Bussarna tillverkas i Volvo Bussars fabrik utanför Mexico City.

BRT-systemet i Gudalajara sköts av den lokala trafikmyndigheten medan privata operatörer sköter själva busstrafiken. Att operatören valde Volvo beror dels på bussens höga kvalitet och att modellen sedan tidigare med gott resultat rullar i städer Mexiko. Dels beror det på att Volvo Bussar var tidiga med att erbjuda motorer som klarar de tuffa avgaskraven enligt Euro IV.

Med de renare bussarna och BRT-systemets betydligt effektivare busstrafik, får satsningen en mycket positiv effekt på miljön i staden. Och när sedan ett stort antal invånare ställer bilen till förmån för den effektiva kollektivtrafiken, blir miljöeffekten än mer positiv.

Guadalajaras första BRT-korridor kommer att följas av ytterligare två fram till 2012. Totalt handlar det om 77 km och ett stort behov av ledbussar. I BRT-satsningen innehåller också matarlinjer, informationsteknologi och upprustning av olika delar av staden. 

Med leveransen av dessa 41 bussar och årets leveranser till Mexico Citys BRT-system Metrobús, kommer Volvo Bussar att ha en marknadsandel på närmare 85 procent när det gäller ledbussar i Mexiko. Fler än 250 bussar rullar då på gatorna i landet. Och mycket tyder på att det kan bli fler, eftersom allt fler städer i Mexiko diskuterar möjligheten att starta BRT-system.

Download