Volvo Buses

SVERIGE

Första ordern på Volvos nya dubbelledbuss i Mexico

Volvo Bussar har fått sin första order på den nya dubbelledade versionen av Volvo 7300 i Mexiko. Bussarna skall trafikera världens längsta Bus Rapid Transit-korridor i Mexico City.
142x88_Bi_articulated_Mexico.jpg

Mexico City ligger idag i frontlinjen i Latinamerika när det gäller satsningar på miljövänliga transporter. I satsningen ingår bland annat effektiva, bussbaserade transportsystem, BRT, och en övergång till lågsvavligt bränsle.

I Mexico City finns idag världens längsta BRT-korridor, 28,5 km, som binder ihop södra och norra delarna av staden. För den närmaste femårsperioden planeras för 11 BRT-linjer på tillsammans 240 km.

På den första linjen genom staden används idag 134 ledbussar varav 92 är Volvobussar. I samband med att en ny pendeltågslinje ansluter till BRT-systemet, ökar passagerarantalet med 30 procent i rusningstid. Det är betydlig mer än vad BRT-systemet klarar av med dagens kapacitet. För att klara det har operatören därför beställt 12 dubbelledbussar av Volvo.

Modellen Volvo 7300 Bi-artic, som lanserades i början av året, är 25 meter lång och har plats för 240 passagerare.Bussen bygger på chassiet B12MA med en liggande12-liters motor mitt i bussen som har högt golv i hela bussen. Golvhöjden är anpassad till de upphöjda hållplatserna i BRT-systemet så att det är lätt för passagerarna att stiga på och av.

Motorn till den nya dubbelledbussen klarar de tuffa utsläppskraven enligt Euro IV som nu införs också i Mexiko. Jämfört med dagens nivåer minskar utsläppen av svavelpartiklar med 70 procent och kväveoxider med 30 procent. Volvo Bussar har även i Mexiko valt att använda SCR-tekniken för att klara de nya emissionskraven, bland annat för att den tekniken bidrar till lägre bränsleförbrukning. 

Dubbelledbussarna kommer att levereras i augusti. Chassierna byggs i Volvos fabrik i Curitiba, Brasilien medan karosserna byggs i Volvo Bussars fabrik utanför Mexico City.

Förutom ordern på 12 dubbelledbussar har Volvo fått order på 43 ledbussar, Volvo 7300 Articulated, i Mexico City. Dessa kommer att levereras under andra halvåret 2008.

2008-05-27

För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00, per-martin.johansson@volvo.com

Download

SVE_Pressinfo_Volvo_Mexiko.doc Format DOC Size 61 KB