Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar har sålt karossfabriken i Åbo

Volvo Bussar har sålt företagets karossfabrik i Åbo, Finland. Försäljningen är ett led i företagets arbete med att effektivisera verksamheten i Europa.
Fabriken i Åbo tillverkar karossen till modellen Volvo 9700. Åbofabriken är den minsta karossfabriken inom Volvo Bussar och tillverkar karosser för den nordiska marknaden. Under 2007 tillverkades 160 karosser.

Företaget har funnit att det är mer effektivt att sälja fabriken och istället köpa karossering av de nya ägarna. Enligt kontraktet skall de nya ägarna licenstillverka Volvo 9700 för de nordiska kunderna. Volvo Bussar behåller dock det kommersiella ansvaret för Volvo 9700.

Köparen av fabriken är en grupp bestående av finska investerare och chefer inom Volvo Bussar i Finland. Enligt kontraktet tar köparna över hela fabriken, inklusive de omkring 300 anställda, den 1 oktober.

Försäljningen av tillgångarna har skett till bokfört värde och får ingen väsentlig påverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning.

2008-10-01

För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, + 46 31 322 52 00, per-martin.johansson@volvo.com

Download

081001_VolvoBuses_Turku_e.pdf Format PDF Size 15 KB
081001_VolvoBuses_Turku_s.pdf Format PDF Size 14 KB