Volvo Buses

SVERIGE

Ökad orderingång för Volvo Bussar

Volvo Bussar redovisar en ökad orderingång under årets tredje kvartal. Leveranserna var högre än samma period förra året, men resultatet fortsatt negativt.

I Europa minskar marknaden för turistbussar då den snabba konjunkturnedgången medfört en osäkerhet hos operatörer och återförsäljare. Däremot upprätthålls stadsbussmarknaden då intresset för miljöanpassade fordon och hybrider alltjämt ökar. I Nordamerika är marknaden för turistbussar på en fortsatt låg nivå medan det är en fortsatt bra efterfrågan på stadsbussar. I Mexiko har turistbussmarknaden återhämtat sig från årets början och uppvisar en ökning till och med augusti, där förköpseffekter inför nya emissionsregler 2009 är en orsak till ökningen. Aktivitetsnivån inom BRT (Bus Rapid Transit) är hög i Mexiko.

Den totala sydamerikanska bussmarknaden fortsätter att vara stark, men det finns tecken på en avmattning i Brasilien. Under första halvåret 2008 ökade försäljningen av bussar i Asien, där Kina står för den största ökningen, huvudsakligen driven av stadsbussarna. Sydafrika och Mellanöstern uppvisar också en högre aktivitetsnivå än föregående år.

Under det tredje kvartalet var orderingången 2 324 bussar och chassier, en ökning med 14% jämfört med 2 032 föregående år. Orderingången steg inom framför allt stadsbussar Europa samt i Mellanöstern och Afrika. Under kvartalet levererades 2 119 (1 983) bussar, en ökning med 7% jämfört med det tredje kvartalet 2007.

Det tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 7% till 3 833 Mkr (3 587). Justerat för förändrade valutakurser var ökningen 9%. Rörelseresultatet uppgick till -72 Mkr   (-74) och rörelsemarginalen var -1,9% (-2,1). Resultatet påverkades negativt av bland annat förändrade valutakurser, framför allt den kraftiga deprecieringen av den brasilianska realen, och en sämre produkt- och marknadsmix.

Volvo Bussars globala lönsamhetsprogram med inriktning på kostnadsreduktion fortsätter och för att effektivisera verksamheten i Europa omstrukturerar Volvo Bussar sin tillverkning i Finland. Den 1 oktober stängdes fabriken i Tammerfors och vid samma tidpunkt såldes karossfabriken i Åbo till nya ägare som kommer att licenstillverka Volvo 9700 i fabriken.

I Mexiko och Nordamerika anpassas verksamheten till rådande marknadssituation. Under kvartalet introducerades en ny konkurrenskraftig produktportfölj i Mexiko. Förberedelserna för expansionen av stadsbussar till USA fortsätter, där den nya fabriken i Plattsburgh, New York, beräknas stå klar under det första kvartalet 2009 och successivt påbörja produktion för leveranser under det tredje kvartalet 2009.    

Under kvartalet visades Volvos nya hybridbuss på IAA mässan i Hannover. Kunder, myndigheter, journalister och konkurrenter visade stort intresse för den nya produkten. Under det fjärde kvartalet inleds fältprov med bussar i London och Göteborg.

 

Nettoomsättning per marknad

Tredje kvartalet

Första tre kvartalen

Mkr

2008

2007

Förändring, %

2008

2007

Förändring, %

Europa

1 551

1 748

-11

5 326

5 402

-1

Nordamerika

1 243

901

38

3 646

3 174

15

Sydamerika

369

376

-2

876

956

-8

Asien

469

373

26

1 389

1 329

5

Övriga marknader

201

189

6

594

574

3

Totalt

3 833

3 587

7

11 831

11 435

3

 

Download