Volvo Buses

SVERIGE

Volvo lanserar marknadens första kommersiellt gångbara hybridbuss

För första gången lanseras nu en kommersiellt gångbar hybridbuss på marknaden, Volvo 7700 Hybrid. Med upp till 30 procent lägre bränsleförbrukning och hybridkomponenter från Volvo, kan bussoperatörerna tjäna in den extra kostnaden på endast 5-7 år.
Volvo launches the market’s first commercially viable hybrid bus
Kravet på rejält sänkt bränsleförbrukning inom transportbranschen växer sig allt starkare och det av flera skäl. Ett av de viktigaste är behovet av att minska utsläppen av koldioxid som påverkar vårt klimat. Ett annat skäl är det mycket höga oljepriset som förväntas bli ännu högre i framtiden.

Volvo 7700 Hybrid ger ett viktigt bidrag till en förbättrad miljö. Den lägre bränsleförbrukningen gör att växthusgasen koldioxid minskar med upp till 30 procent.  Utsläppen av partiklar och kväveoxider minskar med upp till 40-50 procent, jämfört med motsvarande dieselbuss.

Hybridtekniken har funnits länge, men trots ökade miljökrav har den ännu inte slagit igenom med full kraft. Anledningen är att hybridbussarna hittills har varit för dyra och gett en för liten bränslebesparing. Med Volvo 7700 Hybrid förändras den bilden.

Stora volymer
Volvo har valt att utveckla en parallellhybrid med en teknologi som kommer att användas på såväl bussar som lastbilar och anläggningsmaskiner inom koncernen. Det handlar på sikt om stora volymer vilket pressar kostnaderna.

Volvos hybridkoncept kallas I-SAM och består av en kombinerad startmotor, elmotor och generator med en elektronisk kontrollenhet. I-SAM sitter mellan en liten dieselmotor och Volvos hyllade växellåda I-shift. Tack vare I-SAM kan bromsenergin återvinnas och lagras i ett litiumjon-batteri. Den återvunna energin används sedan för att driva elmotorn.

Att det är en parallellhybrid innebär att bussen kan drivas av antingen elmotorn eller dieselmotor var för sig, eller också genom bägge motorerna tillsammans. Det innebär
att bussen har kunnat utrustas med en mindre, 5-liters, dieselmotor jämfört med en 9-litersmotor i dieselversionen av Volvo 7700. Med dubbla motorer förbättras bussens prestanda, men bränsleförbrukningen sänks.

”En annan stor fördel med Volvos hybridteknik är att dieselmotorn stängs av vid hållplatser och trafikljus”, säger Håkan Karlsson, VD för Volvo Bussar. ”Bussen startar med hjälp av elmotorn och först när bussen nått upp i 15-20 km/tim, startar dieselmotorn vilket sker automatiskt.”

Den lösningen innebär en stor fördel för miljön i städerna. Passagerare, fotgängare och medtrafikanter drabbas av både mindre buller och avgasemissioner.

En viktig orsak till att bränslebesparingen i Volvos hybridbuss blir så stor som upp till 30 procent är att samtliga hybridkomponenter är utvecklade av Volvo.

”Tidigare har det varit vanligt att busstillverkare köpt hybridkomponenter utifrån och försökt anpassa dem till den egna bussen, men det är svårt”, säger Håkan Karlsson. ”Genom att vi själva utvecklat komponenterna, har vi kunnat optimera bussens bränsleförbrukning fullt ut. Samtidigt har vi skapat en mycket en god driftsäkerhet.”

Plats för fler passagerare
Många av dagens hybridlösningar innebär att bussen blir betydligt tyngre och därmed kan ta färre passagerare. Detta förhållande gäller dock inte Volvo 7700 Hybrid. Bussen väger endast drygt 100 kg mer än dieselversionen men tack vare bättre viktfördelning, kan den trots viktökningen ta upp till sju passagerare fler än dieselversionen.

De första bussarna kommer att levereras till kunder under 2009 och serieproduktionen startar i början av 2010.

2008-09-24

För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00, per-martin.johansson@volvo.com

Bilder finns i Volvo Bussars bildarkiv på Internet (sök efter "hybrid).

Download

080924_VolvoBus_Hybrid_e.pdf Format PDF Size 17 KB
080924_VolvoBus_Hybrid_s.pdf Format PDF Size 17 KB