Volvo Buses

SVERIGE

Lågkonjunkturen påverkar Volvo Bussars resultat

Nu börjar lågkonjunkturen och finanskrisen också påverka bussbranschen i allt högre utsträckning. Volvo Bussar redovisar visserligen en ökning av omsättningen under första kvartalet, men antalet levererade bussar var färre.

I Europa har turistbussmarknaden minskat med 20 % jämfört med föregående år medan stadsbussmarknaden minskat i mindre grad. Efterfrågan ökar fortfarande på miljöanpassade fordon och hybrider.

Konjunkturnedgången i Nordamerika har fört med sig en mycket svag turistbussmarknad. Segmentet för stadsbussar fortsätter däremot att växa och intresset för hybridfordon är fortsatt högt. I Mexiko noteras samma mönster som utvecklingen i Nordamerika med en markant minskning på turistbussar. Dock finns fortfarande goda möjligheter för Bus Rapid Transit.

Under det första kvartalet bromsade bussmarknaden i Sydamerika in mycket snabbt och det blir allt svårare att finna finansieringslösningar till större stadsbussaffärer. Bussmarknaden i Asien fortsätter alltjämt att växa men i lägre takt. Ökningen är främst relaterad till stadsbussar.

Under det första kvartalet var orderingången 2 394 bussar och chassier, en minskning med 8 % jämfört med 2 608 föregående år. Orderingången ökade kraftigt i region International, Europa redovisar en svag nedgång medan orderingången i Nordamerika är kraftigt försämrad.

Under kvartalet levererades 1 770 (2 214) bussar, vilket var en minskning med 20 % jämfört med det första kvartalet 2008.

 

Det första kvartalet steg nettoomsättningen med 10 % till 4 006 Mkr (3 647). Justerat för förändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 3 %.

Rörelseresultatet uppgick till -95 Mkr jämfört med -122 Mkr det första kvartalet 2008. Rörelsemarginalen var -2,4 % (-3,3). Lägre volymer, som medförde minskat kapacitetsutnyttjande, och förändrade valutakurser påverkade resultatet negativt under det första kvartalet 2009. Under det första kvartalet 2008 ingick en kostnad på 120 Mkr relaterad till omstruktureringen av verksamheten i Finland.

Volvo Bussars globala lönsamhetsprogram fortsätter med fokus på kostnadsreduktion samt volym- och resursanpassning. Under första kvartalet har cirka 600 personer varslats om uppsägning globalt. Nedgången i den globala ekonomin har lett till behov av ytterligare kostnadsminskning och kraftfull fokusering på kassaflöde.

Nova Bus uppvisar fortfarande en bra orderingång i Nordamerika och den nya fabriken i Plattsburgh i USA är nu färdigställd. Leveranser till kund planeras till hösten 2009.   Under kvartalet fick Volvo Bussar betydande order från Indien på över 300 bussar. Därtill fick Volvo Bussar utmärkelsen Automotive Technology of the Year i Indien för Volvo 9400 6x2.

 

 

Nettoomsättning per marknad

Första kvartalet

 

Mkr

2009

2008

Förändring, %

 

 

 

Europa

1 739

1 709

2

 

 

 

Nordamerika

1 311

1 096

20

 

 

 

Sydamerika

282

208

36

 

 

 

Asien

405

475

-15

 

 

 

Övriga marknader

269

159

69

 

 

 

Totalt

4 006

3 647

10

 

 

 

 

2009-04-24

För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00, per-martin.johansson@volvo.com