Volvo Buses

SVERIGE

Världspremiär för Volvos hybridbuss i Göteborg

När Volvos nya hybridbuss nu för första gången börjar köra med passagerare, sker det i Göteborg. Göteborgs Spårvägar deltar i ett fältprov med hybridbussen som ger stora bränslebesparingar tack vare eldrift och avstängning av dieselmotorn vid hållplatserna.
Volvo_7700_Hybrid_Goteborg_142x88.jpg
Miljöfrågorna står högt upp på agendan bland politikerna i Göteborg och det gäller i allra högsta grad inom trafikpolitiken. Det finns tydliga miljökrav hela vägen från politikerna i trafiknämnden via tjänstemännen på Trafikkontoret, de ansvariga för upphandlingen på Västtrafik till operatörerna, bland dem Göteborgs Spårvägar.

”Ett konsekvent och systematiskt miljöarbete är kärnan i Västtrafiks strategi”, säger Västtrafiks ordförande Leif Blomqvist. ”Vi ska ligga i framkant när det gäller att erbjuda långsiktigt hållbara resor. Att fånga upp nya tekniker är viktigt för oss och med hybridbussen minskas såväl avgasutsläpp som buller.”

Hybridlösningar för tunga fordon har funnits i många år, men de har varit för dyra och minskat bränsleförbrukningen för lite och har därför inte fått något genomslag på marknaden. Volvokoncernens nya hybridteknik ändrar på detta. Företaget har utvecklat en teknik som är gemensam för bussar, lastbilar och anläggningsmaskiner. På så sätt får koncernen stora komponentvolymer och därmed lägre kostnader.

Tyst vid hållplatser
I Volvos hybridbuss finns det två motorer som samverkar, dels en dieselmotor som tack var möjligheten till eldrift kunnat göras mindre än vanligt, dels en elmotor. Bussen kan köras på bägge motorerna tillsammans eller på var och en för sig, vilket är en av de stora fördelarna med den parallellhybridteknologi som Volvokoncernen använder.

När bussen bromsar återvinns bromsenergin som lagras i ett batteri som är monterat i taket på bussen. Energin används sedan för att driva elmotorn. När dörrarna öppnas vid hållplatserna, stängs dieselmotorn av helt. Bussen startar sedan enbart med hjälp av elmotorn och först när bussen nått 15-20 km/h går dieselmotorn igång vilket sker automatiskt.

Volvos hybridteknik bidrar både till en tystare och renare stadsmiljö. Bränsleförbrukningen, och därmed också utsläppen av växthusgasen koldioxid, minskar med upp till 30 procent beroende på var bussen går i trafik. Utsläppen av kvävoxider och partiklar minskar med 40-50 procent jämfört med en vanlig dieselbuss.

”Vi minskar energianvändningen per passagerare med upp till 50-75 % jämfört med om de hade kört bil”, säger Edward Jobson, miljöchef på Volvo Bussar. Med så stora miljövinster och en så stor besparing på bränslekostnaderna, är vi övertygade om att hybridbussarna kommer att bli ett oerhört attraktivt och svårslaget alternativ för persontransporter inom några år.

Serieproduktion 2010
Volvo räknar med att starta serieproduktion av hybridbussen i början av 2010. Företaget har redan fått sina första order på bussen, bland annat från Luxemburg och Schweiz. Det fältprov som nu inleds i Göteborg är till för att göra de sista finjusteringarna.

För Göteborgs Spårvägar var det naturligt att delta i fältprovet.

”Vi har som mål att vi skall vara föregångare och därmed arbeta kontinuerligt för att minska busstrafikens negativa miljöpåverkan, säger Pierre Modini, operativ chef på Göteborgs Spårvägar Buss AB. ”Självklart är det viktigt för oss att testa ny miljöteknik i våra bussar”.

Volvo Bussar kommer också inom kort att starta fältprov med de första av sex hybrid-dubbeldäckare i London.

2009-04-28

För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00, per-martin.johansson@volvo.com

Volvo Bussars officiella webbplats >>

Ladda ner högupplöst bild
==
Download

090428_VolvoBuses_Hybrid_e.pdf Format PDF Size 22 KB
090428_VolvoBuses_Hybrid_s.pdf Format PDF Size 22 KB