Volvo Buses

SVERIGE

Volvos hybridbuss i kommersiell trafik

Nu rullar den första hybridbussen från Volvo i kommersiell trafik. Det är bussoperatören Sales-Lenz i Luxemburg som fått leverans av sin första Volvo 7700 Hybrid.
142x88_Luxembourg.jpg
Volvo Bussar har tagit ytterligare ett stort steg på vägen mot vårens serieproduktionsstart av företagets nya hybridbussar. Sedan i somras pågår fälttester med en Volvo 7700 Hybrid i Göteborg och sex Volvo B5L Hybrid dubbeldäckare i London.

Resultaten från dessa fälttester är mycket goda och de utlovade bränslebesparingarna på upp till 30 procent har uppnåtts och vissa fall överträffats. Utsläppen av koldioxid minskar i samma grad.

Nu tas nästa steg i utvecklingen i och med att den första Volvo 7700 Hybrid satts i vanlig trafik. Kunden Sales-Lentz, Luxemburgs största bussoperatör, har beställt sex hybridbussar av Volvo och fått den första levererad.

Den första bussen kommer att gå i trafik på olika linjer till att börja med för att operatören skall se var bränslebesparingen, och därmed också miljöeffekterna, är störst.  De övriga fem bussarna levereras till sommaren.

Beslutet från Sales-Lentz att tidigt lägga en order på Volvos hybridbussar bygger på företagets övertygelse om att det krävs stora åtgärder för att komma tillrätta med dagens miljöproblem.

”Vi måste alla bidra med det vi kan, också vi som bussföretag”, säger Jos Sales, en av delägarna i företaget.

Han pekar samtidigt på vikten av att göra bussåkandet mer attraktivt, att locka fler att ställa bilen och ta bussen istället.

”Vi vet att den största miljöeffekten får vi om människor väljer att åka kollektivt stället för att ta bilen. Förhoppningsvis kan hybridbussar bidra till att öka statusen för bussen och därmed locka fler bussresenärer.”Volvos hybridbuss har en liten, 5-liters, dieselmotor och en elmotor. Elmotorn drivs av ett batteri som laddas med återvunnen bromsenergi. Det är en parallellhybrid vilket innebär att bussen kan drivas av antingen elmotorn eller dieselmotor var för sig eller med bägge motorerna tillsammans.

Hybridtekniken passar bra för fordon med många starter och stopp och är därför idealisk för stadsbussar i tät stadsbusstrafik. Fördelen med parallelltekniken är att bussarna också fungerar bra i förortstrafik med glesare uppehåll mellan hållplatserna.

En annan stor fördel med Volvos hybridteknik är att dieselmotorn stängs av vid hållplatser. Bussen startar med hjälp av elmotorn och först när bussen nått upp i 15-20 km/tim, startar dieselmotorn automatiskt. Den lösningen innebär en stor fördel för miljön i städerna. Passagerare, fotgängare och medtrafikanter slipper då både buller och avgasemissioner.

Volvo kommer under våren att leverera hybridbussar till kunder ibland andra Schweiz, Österrike, Tyskland och Danmark. Serieproduktionen startar i april 2010.

Download