Volvo Buses

SVERIGE

Volvos hybridbuss i trafik under klimatkonferensen COP15

Volvos hybridbuss är en av de miljöbussar som trafikerar den speciella COP15-linjen under klimatkonferensen i Köpenhamn. Hybridbussen sänker koldioxidutsläppen med upp till 30 procent.
142x88_HybridCopenhagen.jpg
När världens ledare nu träffas i Köpenhamn för klimatkonferens COP15, är det stora målet att komma överens om åtgärder för att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser, bland dem koldioxid. Det handlar bland annat om sätt att minska användningen av olja, inte minst som fordonsbränsle.

Minst 10 000 besökare väntas till Köpenhamn under de två veckor som konferensen pågår. För att underlätta för alla besökarna har trafiksällskapet Movia inrättat en speciell busslinje mellan flygplatsen, konferenscentret Bella Center och centrala Köpenhamn.

Busslinjen trafikeras av operatören City Trafik som kör med helt nya bussar varav flera har ny teknik som sänker bränsleförbrukningen. En av dessa bussar är Volvos nya hybridbuss Volvo 7700 Hybrid.

”Med Volvos hybridteknik minskar bussarnas bränsleförbrukning och därmed också koldioxidutsläpp med upp till 30 procent”, säger Volvo Bussars miljöchef Edward Jobson. ”Med en ökad andel hybridbussar i trafik kan kollektivtrafiken bidra med en viktig del i arbetet med att minska vår påverkan på klimatet.”

Volvos hybridbuss har en liten dieselmotor och en elmotor som kan driva bussen var för sig eller tillsammans. Elmotorn drivs av ett batteri som laddas med den energi som återvinns när bussen bromsar. Vid hållplatser stängs dieselmotorn av helt och startar enbart på elmotor vilket ger en tyst och ren miljö vid hållplatserna.

Själva hybridsystemet går att titta närmare på i en paviljong på Rådhusplatsen mitt i Köpenhamn. Köpenhamns kommun står som värd för en parallell konferens där borgmästarna från världens största städer träffas för att diskutera vad städerna kan bidra med i klimatarbetet. Det handlar förutom om trafik också om till exempel energiförsörjning, energieffektiva byggnader, avfallshantering med mera.

Tio av städerna, bland dem London, New York City, Köpenhamn och Johannesburg, visar sina goda exempel i utställningen ”Future City” på Rådhusplatsen där också Volvos hybridsystem visas upp.

”Borgmästarmötet stöds av C40 Cities som är en del av Clinton Climate Initiative”, berättar Edward Jobson. ”C40 Cities har ett samarbetsavtal med Volvo där vi tillsammans visar städer i världen fördelarna med hybridtekniken och smarta bussbaserade transportsystem, Bus Rapid Transit.”