Volvo Buses

SVERIGE

Premiär för Volvos hybriddubbeldäckare i London

Historiska Alexandra Palace i London var en passande plats för överlämningen av de första av Volvo Bussars mycket bränslesnåla och miljövänliga hybriddubbeldäckare till operatören Arriva.
london_hybrid_142x88.jpg
Totalt sex Volvo B5L hybriddubbeldäckare gick för några veckor sedan i trafik med passagerare på linje 141 i Storbritanniens huvudstad.  Idag var företrädare för Volvo Bussar och kunden Arriva London samlade vid Alexandra Palace för att fira ännu en historisk händelse där.

Härifrån sände BBC 1936 den första högupplösta TV-sändningen till allmänheten. Det var en helt ny teknologi som med tiden blev en del av vardagen för det flesta människorna i världen. Nu, mer än 70 år senare, har hybridteknologin passerat utvecklingsstadiet och blivit en kommersiell lösning som kommer att ersätta de flesta vanliga dieselbussar i stadstrafik de kommande åren.

De nya dubbeldäckarna bygger på Volvokoncernens gemensamma hybridteknologi. Det är en parallellhybrid vilket innebär att bussen drivs av en mindre dieselmotor och en elmotor, antingen var för sig eller tillsammans. Elmotorn får sin ström från ett batteri som laddas när bussen bromsar och bromsenergin återvinns.

Bränsleförbrukningen och emissionerna är lägre än för en vanlig dubbeldäckare. De mätningar som har gjorts på provbana och när bussarna gått i trafik med Arriva i London, visar på avsevärda bränslebesparingar, minskade koldioxidutsläpp såväl som lägre emissioner av kväveoxider och partiklar.

Introduktionen i London kommer ett par månader efter att 12-metersbussen Volvo 7700 Hybrid gick i trafik i Göteborg. Det är också en del av ett pågående hybridprogram inom Volvokoncernen som också innehåller lastbilar och anläggningsmaskiner. I Göteborg är det längre mellan hållplatserna och där förväntades en bränslebesparing på 20-25 procent. Förväntningarna har dock överträffats och besparingarna ligger idag runt 30 procent.

“Vi är mycket glada över att nu formellt få lämna över våra sex första hybriddubbeldäckare till Arriva i London”, sa Volvo Bussars Europachef Stefan Nordström vid ceremonin vid Alexandra Palace.” Volvokoncernens unika hybridteknologi ger kraftigt sänkt bränsleförbrukning och emissioner vilket bidrar till bättre luftkvalitet i städerna och lägre ljudnivå tack vare att dieselmotorn stängs av vid hållplatserna.”

“De allt högre bränslepriserna betyder också att våra kunder snabbare tjänar in den högre investeringskostnaden vilket gör att allt fler städer i Europa och övriga världen nu ser hybridbussar som ett kommersiellt alternativ.

Bussarna i London togs emot av Mark Yexley, VD för Arriva London.

”Det är ett banbrytande projekt som Arriva nu är en del av, med stöd av Transport for London, säger Mark Yexley. De här sex fordonen ger oss ett ypperligt tillfälle att i vanlig trafik utvärdera fördelarna och hur hybridteknologin kan bidra till en lägre livscykelkostnad.”

Ladda ner högupplösta bilder:

För mer information besök Volvokoncernens webbplats.

2009-07-07

För ytterligare information, vänligen kontakta Christina Fjellman, Volvo Bussars informationchef, +46 702 696010

Download