Volvo Buses

SVERIGE

Volvos största hybridbussorder hittills

Volvo Bussar har fått sin hittills största order på hybridbussar. Det är operatören Arriva som beställt 27 Volvo 7700 Hybrid till staden Dordrecht i Nederländerna.
142x88_Volvo_7700_Hybrid.jpg
Allt fler städer tar nu steget att minska energiförbrukningen och därmed miljöpåverkan inom kollektivtrafiken genom att börja köra hybridbussar. Volvo Bussar startade serieproduktion av hybridbussar för sex månader sedan och har på kort tid fått order på närmare 200 hybridbussar till många olika städer i Europa.

”Genom att vi återvinner bromsenergin på bussarna, kan vi kraftigt sänka bränsleförbrukningen och därmed också energiförbrukningen och emissionerna av växthusgasen koldioxid, säger Volvo Bussars miljöchef Edward Jobson. Vi har sett på de hybridbussar som rullar i trafik att det kan handla om en minskning med ända upp till 35 procent.

Den senaste staden där man tagit beslutet att köra Volvos hybridbussar är Dordrecht där operatören Arriva i mars nästa år startar hybridtrafiken. De 27 bussarna skall levereras under 2011 och en bit in på 2012.

Extra kraft har lagts ner på bussarnas utseende när det gäller till exempel färgval , både exeriört och interiört, för att på så sätt locka fler passagerare och på ett tydligt sätt återspegla miljöfördelarna med hybridbussen.

Arriva har också valt att teckna ett guldkontrakt med Volvo Bussar. Det innebär att operatören mot en förutbestämd månadskostnad överlåter åt Volvo Bussar att sköta allt underhåll och alla reparationer på bussarna.

”Att Arriva valt att satsa på Volvos hybridbussar är att de bedömer tekniken som tillförlitlig, att vi med våra hybridbussar i London kunnat visa att det vi säger stämmer och vårt upplägg med ett paket där allt ingår, säger Erland Morelissen, chef för Volvo Bussar i Nederländerna.

Volvos hybridbuss är en parallellhybrid där en mindre dieselmotor och en elmotor kan köras var för sig eller tillsammans. Elmotorn drivs av ett batteri som laddas genom att bromsenergin återvinns.
En stor fördel är att dieselmotorn stängs av vid hållplatser och bussen startar igen enbart på elmotorn. Det ger en tyst och avgasfri miljö vid hållplatserna.