Volvo Buses

SVERIGE

On The Move 1-2010

PostAuto i Schweiz tycker att Volvo 7700 Hybrid är det bästa hybridalternativet för landsvägstrafik. Läs mer i detta nummer av On The Move.
On The Move 1-2010