Volvo Buses

SVERIGE

Stora miljövinster med Göteborgs Spårvägars hybridbuss

Göteborgs Spårvägars fältprov med Volvos hybridbuss har nu pågått i ett år och visar på stora miljövinster. Bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen har minskat med 30 procent.
142x88HybridGöteborg.jpg
När Göteborgs Spårvägar för ett år sedan inledde fältprovet med Volvos nya hybridbuss Volvo 7700 Hybrid, var man först i världen att ta den nya bussen i trafik. Förhoppningen innan fältprovet var att bränsleförbrukningen skulle kunna minska med 25-30 procent. Det första årets trafik visar att bussen överträffar dessa siffror och idag är besparingen 30-35 procent.

 ”Bussen drar endast 2,67 liter per mil, motsvarande tre vanliga personbilar”, säger Edward Jobson, miljöchef på Volvo Bussar. Det innebär att bussen endast släpper ut 20 gram koldioxid per passagerarkilometer och det är en femtedel av vad till exempel en hybridbil släpper ut.

Lars-Börje Björfjäll är VD för Göteborgs Spårvägar och han är mycket nöjd med fältprovet.

”Vi är glada och stolta över att vi får vara med och bidra till utvecklingen av mer miljövänliga alternativ inom kollektivtrafiken. Göteborgs Spårvägar skall vara föregångare och kontinuerligt arbeta för att minska verksamhetens miljöpåverkan.

”Vi har under det här året varit med och visat att det går att sänka koldioxidutsläppen med 30 procent, halvera utsläppen av kväveoxider och partiklar och sänka den totala energianvändningen. Det är ett viktigt steg åt rätt håll”

Bussen har under det här året till största delen gått i trafik på Hisingen och enligt Lars-Börje Björfjäll har bussen fungerat över förväntan.
 
Volvos hybridbuss har en liten dieselmotor och en elmotor som kan köras var för sig eller tillsammans. Bromsenergin tas tillvara i batterier och den energin används för att driva elmotorn. Vid hållplatser stängs dieselmotorn av och bussen startar med hjälp av elmotorn. Först när bussen når 15-20 km/h startar dieselmotorn igen.

”I början var det många passagerare som trodde att det var något fel på bussen när motorn stannade”, berättar Edward Jobson. ”Men nu har de flesta vant sig och alla jag talat med uppskattar att det är tyst och avgasfritt vid hållplatserna.”

Volvo Bussar kommer att starta serieproduktionen av hybridbussar i slutet av maj och har idag order på 50-60 hybridbussar i Europa, dock ännu inga fler i Göteborg.

”Jag ser gärna att vi kör med fler hybridbussar i Göteborg. Men frågan om vilken miljöinriktning kollektivtrafiken i Göteborg skall ha avgörs av Trafikkontoret och Västtrafik, säger Lars-Börje Björfjäll.”

Fältprovet i Göteborg fortsätter ännu en tid. Det som nu testas är ett partikelfilter som ytterligare sänker utsläppen av partiklar.

Download