Volvo Buses

SVERIGE

Volvoorder på 115 dubbeldäckare till Hongkong

Volvo Bussar har fått ytterligare en order från Kowloon Motor Bus i Hongkong på 115 dubbeldäckare, Volvo B9TL.
142x88_HongKong.jpg
Kowloon Motor Bus (KMB) har en flotta på 3 900 bussar och som ett led i arbetet med att förse passagerarna med högsta möjliga komfort och turtäthet, har företaget sedan 2008 ökat sina inköp av nya bussar.

I den senaste upphandlingen fick Volvo Bussar kontrakt på att leverera 115 dubbeldäckare till Hongkong i början av 2011.

Den senaste ordern följer på tidigare order från KMB där Volvo under 2010 skall leverera 245 dubbeldäckare och singeldäckare. Den nya ordern stärker ytterligare KMB:s position som Volvo största kund när det gäller dubbeldäckare i Asien.

KMB valde även denna gång Volvos 9-litersmotor som tack vare SCR-tekniken klarar de tuffa emissionskraven enligt Euro V. När KMB använder Volvos SCR-motor med renare dieselolja och ett anpassat motorstyrsystem, bidrar det till en kraftig minskning av emissionerna.

Även denna gång kommer karosserna att byggas av Wrightbus i företagets fabrik i Nordirland. Samarbetet mellan Volvo och Wrightbus fortsätter att vara en strategiskt viktig länk till två av de stora kunderna i Asien; KMB i Hongkong och SBS Transit i Singapore. Tillsammans har de bägge bussoperatörerna nu lagt order på 440 Volvo B9TL dubbeldäckare med karosser från Wrightbus för leverans i år och nästa år.