Volvo Buses

SVERIGE

Europas busstillverkare inför brandvarnare som standard

Volvo Bussar och sex av de övriga busstilverkarna i Europa har nu enats att införa brandvarnare som standard på bussar i turist- och linjetrafik som levereras till EU-länderna.
Offentlig statistik visar att buss är det säkraste sättet att resa. Det frivilliga åtagande som busstillverkarna nu enats om kommer att göra bussresandet ännu tryggare.

System som varnar för brand har funnits som tillval sedan flera år tillbaka, men senast i januari 2011 blir det alltså standard med utrustning som larmar föraren om brand i motorutrymmet och i anslutning till tillsatsvärmare. Volvo Bussar har haft brandvarnare som standard i motorrummen på alla bussar i världen i flera år, men inför det nu också i anslutning till tillsatsvärmare.

Det gäller för bussar som levereras av EvoBus (Mercedes/Setra), Irisbus/Iveco, MAN/Neoplan, Scania, Solaris, VDL och Volvo, som tillsammans står för cirka 85 procent av alla bussar som säljs i Europa.

Genom systemet görs bussföraren omedelbart uppmärksam på att det finns risk för brand. Eftersom de flesta bränder har sitt ursprung i motorrummet, så innebär detta varningssystem en ökad trygghet för bussresenärerna. Med tidig förvarning kan passagerarna snabbt evakueras, liksom även möjliggöra en snabbare bekämpning av branden och därmed minska skadorna på bussen.

Samtliga europeiska busstillverkare är välkomna att ansluta sig till denna frivilliga överenskommelse.