Volvo Buses

SVERIGE

Volvo startar serieproduktion av hybridbussar

Volvo Bussar startar nu serieproduktionen av sina hybridbussar Volvo 7700 Hybrid och dubbeldäckaren Volvo B5L Hybrid. Hybridbussen sänker bränsleförbrukningen med ända upp till 35 procent och koldioxidutsläppen med lika mycket.
Volvo_Hybrid_Produktion_142x88.jpg

Efter flera års forskning och utveckling av hybridtekniken är Volvo nu framme vid serieproduktion av stadsbussar med hybridteknik. 12-metersbussen Volvo 7700 Hybrid byggs nu i företagets fabrik i Wroclaw, Polen och chassierna till dubbeldäckaren Volvo B5L Hybrid i Borås. Karosserna till dubbeldäckaren byggs av Wrightbus i Nordirland.

”Det här är ett stort steg för Volvokoncernen och för bussbranschen”, säger Håkan Karlsson, VD för Volvo Bussar. ”Nu finns det en hybridbuss på marknaden som kraftigt minskar bränsleförbrukningen, kraftigt sänker utsläppen av emissioner och som dessutom är kommersiellt gångbar.”

I Nordamerika utgör idag hybridbussar ca 20 procent av marknaden för stadsbussar och den andelen ökar stadigt. Men den hybridteknik som används där är mindre kostnadseffektiv och kräver därför olika former av subventioner för att investeringen skall löna sig för bussoperatören. I Europa är intresset för och tillgången på subventioner mindre och andelen hybridbussar därför ännu inte så stor.

”Det är först nu som det finns en kommersiellt gångbar hybridbuss på den europeiska marknaden”, säger Håkan Karlsson. Tack vara den kraftiga bränslebesparingen och att vår teknik bygger på standardkomponenter, tjänar våra kunder in den extra kostnaden för bussen på relativt kort tid.

”De flesta är dessutom övertygade om att dieselpriset kommer att stiga och det gör hybridtekniken ännu mer attraktiv.”

Volvos hybridbussar har en mindre dieselmotor än normalt och en elmotor som kan driva bussen var för sig eller tillsammans. När bussen bromsar tas bromsenergin tillvara och lagras i ett batteri som sedan driver elmotorn när bussen ökar farten igen.

En viktig fördel med Volvos parallellteknik är att motorn stängs av automatiskt vid hållplatserna. Bussen startar sedan enbart med hjälp av elmotorn. Dieselmotorn startar inte förrän bussen når 15-20 km/tim. Det ger en tyst och avgasfri miljö vid hållplatserna.

En annan fördel är att bussen ger stora bränslebesparingar oavsett var den går i trafik. Många av de äldre hybridlösningarna är bara effektiva i mycket tät stadstrafik, men Volvos teknik fungerar lika bra när det är längre mellan hållplatserna. Dessutom har passagerarkapaciteten ökats jämfört med den vanliga dieselbussen

Volvo Bussar har i ett drygt år genomfört fälttester med bussarna och de första kunderna har en tid kört sina hybridbussar i vanlig trafik. Alla har mycket goda erfarenheter av bussarna, både när det gäller bränsleförbrukning och tillförlitlighet.

Bränsleförbrukningen är i många fall bättre än vad Volvo räknat med. Kundernas erfarenhet visar på besparingar från 25 procent på linjer med färre stopp och mellan 30 och 35 procent vid tätare stadstrafik. Det finns kunder som redovisar ännu större besparingar.

”Resultatet så här långt har överträffat våra förväntningar och allt pekar på att vi nu är framme vid genombrottet för hybridtekniken för bussar också i Europa”, säger Håkan Karlsson. ”Ett viktigt stöd för det är EUs nya upphandlingsregler som fokuserar på minskade energianvändning. Det är just det vi uppnår med hybridtekniken.”

2010-05-28

För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00, per-martin.johansson@volvo.com

Download