Volvo Buses

SVERIGE

Volvos hybridbussar i Brasilien och Mexiko

Volvos hybridbussar säljs framgångsrikt i Europa. Nu tar företaget nästa steg och startar testkörningar i Brasilien och Mexiko.
Volvo hybrid bus
I maj i år startade Volvo Bussar serieproduktion av sina hybridbussar Volvo 7700 Hybrid och dubbeldäckaren Volvo B5L Hybrid. Företaget har på kort tid fått order på ca 150 hybridbussar i Europa.

Men det är inte bara i Europa som det finns en ökad efterfrågan på hybridbussar. Det gäller på många platser i världen.

”Forskarna är idag överens om att vi måste hitta metoder att sänka den totala energiförbrukningen”, säger Edward Jobson, miljöchef på Volvo Bussar. ”Hybridtekniken är det bästa sättet att klara det inom kollektivtrafiken, allt fler beslutsfattare inser det och Volvo kan erbjuda den mest effektiva lösningen.”

Volvo Bussar har därför börjat leverera Volvo 7700 Hybrid till Sydamerika och Mexiko för testkörningar. Nästa år planeras också testkörningar i Kina.

I Sydamerika sker testkörningarna i samarbete med stiftelsen Clinton Climate Initiative som arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser. Stiftelsen har ett avtal med Volvo där de tillsammans visar vilka stora möjligheter hybridtekniken och BRT-system ger när det gäller att minska koldioxidutsläppen.

Den första hybridbussen går sedan några dagar tillbaka i testtrafik i Curitiba i Brasilien i samarbete med URBS, företaget som ansvarar för lokaltrafiken i staden. Brasilien är värd för fotbolls-VM 2014 och det är en av flera anledningar till att många städer i Brasilien satsar stort på att skapa ännu effektivare och miljöriktiga transportlösningar. Testkörningarna av Volvos hybridbussar är ett led i det arbetet.

Efter Curitiba kommer Volvo 7700 Hybrid att gå i testtrafik i Sao Paulo och Rio de Janeiro i Brasilien och senare också i Bogota i Colombia.

I dagarna anländer också en Volvo 7700 Hybrid till Mexiko. Där kommer den att testas i Mexico City på en linje genom stadens historiska center som binder ihop två BRT-linjer. Hybridbussen skall under hösten också att vara med vid en konferens för hållbara transporter och inte minst vid den stora klimatkonferensen COP 16 i Cancun.

Volvos unika hybridteknik bygger på en parallellhybrid där en mindre dieselmotor och en elmotor kan driva bussen var för sig eller tillsammans. Bromsenergin återvinns och driver elmotorn. Flera hjälpsystem i bussen drivs också av elektricitet.

Med en parallellhybrid kan batteriet vara mindre och lättare än om man använder en seriehybrid. För Volvo Bussar innebär det att bussarna kan ta fler passagerare än på en dieselversion av bussen.
Med en parallellhybrid blir också bränslebesparingen större och det vid ett bredare användningsområde. Volvos hybridbussar sänker bränsleförbrukningen med upp till 35 procent och utsläppen av växthusgasen koldioxid med lika mycket. Övriga emissioner sänks med ca 40-50 procent. För de länder som har Euro III-motorer idag, sänks övriga emissioner med upp till 80%.

Volvos hybridteknik bidrar också till en tystare stadsmiljö eftersom dieselmotorn stängs av vid hållplatserna. Bussen startar enbart med hjälp av en elmotor vilket ger en tyst och avgasfri miljö på hållplatserna.

”Volvo har i dag världens mest effektiva hybridlösning”, säger Edward Jobson. ”Den ger stora miljövinster oavsett om det är mycket tät stadstrafik eller glesare trafik och längre mellan hållplasterna.”

”Jag är övertygad om att hybridbussar kommer att dominera stadstrafiken runt om i världen om några år och att Volvo har stora möjligheter att bli en av de största leverantörerna av sådana bussar.”

2010-10-05

För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00, per-martin.johansson@volvo.com
     
Klicka på bildalternativen respektive för nedladdning.