Volvo Buses

SVERIGE

Volvoorder på 57 gasbussar till Malmö

Volvo Bussar har fått en order på 57 gasbussar från Nobina i Malmö. Bussarna kan köras både på naturgas och biogas och bidrar till en minskad miljöpåfrestning.
142x88_Volvo7700Gas.jpg

Ordern gäller stadsbussen Volvo 7700, 14 bussar av 12-metersvarianten och 43 av den 18 meter långa ledbussen. Bussarna skall vara levererade till trafikstarten den 1 mars 2011.

”Volvos gasmotor är en 9-litersmotor som har all den kraft som krävs för att ge en mycket god körbarhet även på den större ledbussen”, säger Martin Spjern, Volvo Bussars Sverigechef.
Volvos gasbuss kan köras både på naturgas och på biogas. Med biogas minskar emissionerna av växthusgasen kolidioxid med ca 90 procent jämfört med en dieselbuss.

Volvos gasmotor för Euro V är 9,4 liters rak 6-cylindrig motor med heltäckande cylinderhuvud, överliggande kamaxel och fyra ventiler per cylinder.

Motorn är utrustad med lamdasensorer där blandningen mellan luft och bränsle är optimal vid varje givet tillfälle. Den avancerade tekniken som styr motorn mäter även gasbränslets kvalitet och anpassar förbränningen därefter och det gäller såväl naturgas som biogas. Operatörerna skall alltid få kunna få ut den effekt som utlovas oavsett gasbränslets kvalitet.

Gasmotortekniken kan ge stora miljövinster men är mer komplicerad än dieselmotortekniken och kräver ett noggrant underhåll.

”Men våra kunder har precis samma behov av tillgänglighet oavsett vilken drivkälla som finns på bussen”, säger Martin Spjern. ”När vi har tagit fram Euro V-versionen av vår gasmotor har vi därför vidtagit flera åtgärder på motorn för att säkerställa att kunderna får bussar med största möjliga tillförlitlighet.”

Bland åtgärderna finns bland annat förändringar av insprutningssystemet och en uppgraderad turbo.

På Persontrafikmässan i Stockholm visar Volvo Bussar en Volvo 7700 med den nya gasmotorn för Euro V. Inne i montern visas också, för första gången på en mässa i Sverige, den nya intercitybussen Volvo 8900.

Utanför utställningshallen finns två Volvobussar för provkörning: en Volvo 7700 Hybrid och en Volvo 9700 med den nya 13-litersmotorn.

Download