Volvo Buses

SVERIGE

On The Move 2-2010

Nya Volvo 8900 är en lättare, bränslesnålare och mer ergonomisk intercitybuss. Läs mer i detta nummer av On The Move.
On The Move 2-2010