Volvo Buses

SVERIGE

ITS4mobility sänker kostnaderna

Volvo Bussar har redan marknadens bästa telematiksystem för sina kunder, ITS4mobility. Nya innovationer sänker kostnaderna och ökar tillgängligheten.
142x88_ITS4mobility.jpg

ITS4mobility är ett telematiksystem som utvecklats av Volvo Bussar utifrån företagets samlade kunskap om de behov som finns i lokaltrafikbranschen. Systemet har funnits i nästan 20 år och har genom åren ständigt utvecklats och är nu det bästa på marknaden.

Systemet består av tre delar som var för sig och tillsammans ger de absolut bästa förutsättningarna för styrning av trafiken, realtidsinformation till passagerare och uppföljning av förare och fordon som bidrar till sänkta kostnader för operatörerna.

Grunden i ITS4mobility är att bussarna utrustas så att varje buss trådlöst kan kommunicera med trafikledningscentraler och operatörernas ledningscentraler och verkstäder.

Den första delen, Traffic Management, gör det möjligt att i trafikledningscentralen på dataskärmarna se den exakta positionen för varje fordon och hur de ligger till i jämförelse med tidtabellen.
För passagerarna är systemet också ovärderligt. De kan på en rad olika sätt få information om när bussen förväntas komma till hållplatsen.

Den andra delen i systemet, Fleet Management, är till för operatörerna. Det ger dem stora möjligheter att göra uppföljningar på varje fordon och förare och på så sätt hitta sätta att sänka sina kostnader.

I den här delen av ITS4mobility registreras en rad olika data som medelhastighet, bränsleförbrukning, fordonsvikt och körd sträcka mm. Det ger bland annat operatörerna information om bränsleförbrukningen för varje fordon och förare. Med den information kan de hitta sätt att sänka förbrukningen.

Under 2011 införs en tredje del i ITS4mobility, Vehicle Management, och den hjälper operatörerna att planera och sköta underhållet av bussen på det mest kostnadseffektiva sättet.
Elsystemen i dagens bussar är inte enbart till för själva körningen av bussen. Det ger också ovärderlig information om statusen på fordonet.

Redan idag används denna information i verkstäderna där det via mer än 2 000 koder går att få besked om vad som behöver åtgärdas. I ITS4mobility kan nu denna information läsas av trådlöst hos operatörerna som ett stöd för planeringen av servicetillfällena.

”Vi har skapat ett dataprogram som kontinuerligt läser av informationen från elsystemet och som kan räkna ut i förväg när olika insatser behöver göras på bussen”, säger Emil Christiansen, telematikchef på Volvo Bussar.

Denna information ger operatörerna de allra bästa förutsättningarna att i god tid i förväg planera in när varje enskild buss bör tas in verkstaden för underhåll.

”Dels sker alla åtgärder när det är som mest optimalt och dels ger det verkstäderna förutsättningar att beställa reservdelar i god tid, vilket kortar tiden bussen står på verkstaden.”

Läs mer i bifogade pressrelease.

 

Download