Volvo Buses

SVERIGE

Stark orderingång för Volvo i Storbritannien

Volvo Bussar har fått flera viktiga order i Storbritannien den senaste tiden. Tre av dessa order gäller fler än 300 bussar av vilka 51 är hybriddubbeldäckare.
142x88_UKorder.jpg
Den första kunden är Firstgroup som beslutat beställa 942 bussar för de kommande tre åren, med ett ordervärde på runt 1,7 miljarder kronor. 447 av dessa bussar är nu beställda och av dessa har Volvo Bussar, tillsammans med karossören Wrights, fått 230 fordon. Det är Volvo Bussars största order i Storbritannien sedan 2008.

Dessa bussar skall användas i Manchester, Leeds, Bristol, Cardiff, Bath, Berkshire, Scotland, Gosport och London. Ordern gäller 157 dubbeldäckare, 45 12-metersbussar och Volvo största enskilda hybridorder hittills, 38 hybriddubbeldäckare.

Hybridordern kommer efter en framgångsrik testperiod av Volvos parallelhybrid där både tillförlitligheten och den sänkta bränsleförbrukningen överträffade förväntningarna. Denna hybridorder kommer utöver den order på sex hybridbussar som nyligen levererades till Firstgroup i Leeds.

Volvo Bussar har också fått en viktig order från National Express. Det handlar om 59 bussar som skall rulla i West Midlands. I ordern ingår nio hybriddubbeldäckare och det är första gången hybridbussar, med låg bränsleförbrukning och låga emissioner, kommer att rulla i den regionen.

Volvo skall också leverera 50 12-metersbussar med kaross från Writhgtbus. Chassiet är Volvo mycket bränsleeffektiva och tillförlitliga B7RLE. Bussarna till National Express skall levereras under andra halvåret 2011.

Bullocks of Cheadle är en annan kund i Storbritannien som köpt Volvos hybriddubbeldäckare. De fyra hybridbussarna kommer att trafikera den känsliga linjen som går genom sjukhusområdet Manchester Royal Infirmary.

“Det är en ganska kort linje”, säger Alan Bullock, ”men eftersom vårt företag har tillstånd att köra genom sjukhusområdet är vi noga med vilka fordon vi köper”

“Volvobussarna är mycket miljöeffektiva, inte minst tack vare att dieselmotorn automatiskt stängs av när bussen stannar vid hållplatserna, vilket kraftigt minskar emissionerna. Vi tror dessutom att det med lite träning skall vara möjligt att köra helt på elektricitet den korta sträckan förbi sjukhuset. Det skulle innebära 0 emissioner vilket skulle vara fantastiskt.”

Download

UKe.doc Format DOC Size 100 KB
UKs.doc Format DOC Size 100 KB