Volvo Buses

SVERIGE

Fler passagerare med framtidens Volvobuss

När Volvo nu utvecklar framtidens bussar är målet att dessa skall locka fler människor att välja bussen. Det handlar om attraktiv design, högre kapacitet och en konstruktion som kortar restiderna.
142x88_BusoftheFuture.jpg

Det mest effektiva sättet att komma till rätta med städernas trafik- och miljöproblem är att få flera människor att ställa bilen och resa kollektivt istället. För att lyckas med det krävs attraktiva, bekväma och snabba transportsystem.

Allt fler städer i världen väljer att skapa sådana transportsystem baserade på busstrafik, system som ofta kallas Bus Rapid Transit, BRT.

”Ett system som bygger på bussar är mycket flexibelt”, säger Peter Danielsson som är BRT-chef på Volvo Bussar. ”Det klarar ofta att transportera lika många människor som ett spårbundet system, men till endast en bråkdel av kostnaden.”

Volvo Bussar är idag världens ledande tillverkare av bussar till BRT-system. I Sydamerika, som har störst andel BRT-system i världen, har Volvo Bussar en marknadsandel på över 70 procent när det gäller bussar till BRT.

”Vi har varit med sedan det första systemet startades i Curitiba på 80-talet och har en lång erfarenhet av de krav som ställs på själv transportsystemet och på de bussar som används där. Vi har därför ett brett utbud av bussar för olika aplikationer inom BRT”, säger Peter Danielsson.

För att locka människor att ställa bilen och åka buss istället, krävs oftast att det tar kortare tid med bussen eller i alla fall inte längre tid. BRT-systemen är därför byggda för att ge största möjliga transporteffektivitet.

Det handlar om bussar med hög passagerarkapacitet, täta avgångar, hållplatser som tillåter snabb av och påstigning och i många fall också separata körbanor för bussarna.

”I de städer som infört välutvecklade BRT-system ser man mycket tydligt hur stadsmiljöerna har förbättrats”, säger Peter Danielsson. Andelen invånare som väljer att resa kollektivt har ökat kraftigt, luftkvaliteten i städerna är mycket bättre och trafiken har blivit säkrare.

Men det finns mer att göra för att öka attraktionskraften hos bussarna och minska restiderna ytterligare, både i BRT-system och i vanlig stadsbusstrafik. Det är ett arbete som Volvo Bussar är i högsta grad involverat i, inte minst genom det stora forskningsprogrammet European Bus System of the Future, EBSF.

EBSF är ett program som stöds av Europeiska Unionen. Det har som mål att göra bussresandet i städerna mer attraktivt genom att utveckla nya bussar, nya lösningar kring infrastruktur och samla de goda exempel som redan finns.

I forskningsprogrammet deltar 47 partners, bland dem de största busstillverkarna i Europa och den totala budgeten är 26 miljoner Euro.

”Tillsammans med vårt forskningsbolag Volvo Technology utvecklar vi en ledbuss med en optimal busslayout”, säger Peter Danielsson. Målet är att av- och påstigning skall gå så snabbt som möjligt för att minska tiden bussen står stilla vid hållplatsen.

I forskningen har man studerat hur olika typer av passagerare beter sig ombord på bussen och när det stiger av och på. Via ett avancerat simuleringsverktyg kan man sedan studera hur bussens layout påverkar flödet i bussen.

”Vi har i simuleringsverktyget kunna lägga in olika busslayouter för att se vilka som är mest effektiva”, säger Peter Danielsson.

Det handlar till exempel om antalet säten och hur de är placerad, antalet dörrar och dess storlek och placering, var biljettautomater och handikapplatser bör placera med mera.

Volvo Bussar kommer under hösten att tillverka en ledbuss utifrån de nya forskningsrönen, en buss som från och med december i år skall gå i trafik i Göteborg för att verifiera de nya lösningarna. Bussen har bland annat en mittplacerad förarplats med mycket kort främre överhäng, vilket frigör yta för fler resenärer. Med en flexibel interiör kan kapaciteten på bussen öka ytterligare.

”Vi har också lagt ner kraft på att skapa en attraktiv design på bussen, säger Peter Danielsson. Vi är övertygade om att det spelar en viktig roll när människor väljer hur de reser.

Download