Volvo Buses

SVERIGE

20 nya hybridbussar från Volvo till London

Volvo Bussar har vid en ceremoni lämnat över 20 klassiskt röda dubbeldäckare till Arriva i London. Det handlar om Volvos hybridbussar som ger ytterligare ett bidrag till Londons satsning på miljöeffektivare persontrafik.
142x88_ArrivaHybrid.jpg
Hybridbussarna från Volvo skall användas på flera av de linjer som Arriva opererar för Transport for London. De 20 bussarna överlämnades officiellt till VD för Arriva London, Bob Scowen och chefen för London Buses, Mike Weston av Volvo Bussars försäljningschef Phil Owen och Sam McLaren, försäljningsansvarig i The Wright Group.

”Det känns mycket bra den nya teknologin introduceras i Arriva Londons bussflotta”, säger Bob Scowen. ”De första reaktionerna från förare och passagarer har varit positiva.”

Volvos hybridbuss är en parallellhybrid där en mindre dieselmotor och en elmotor kan köras var för sig eller tillsammans. Elmotorn drivs av ett batteri som laddas genom att bromsenergin återvinns.

”Genom att vi återvinner bromsenergin på bussarna, kan vi kraftigt sänka bränsleförbrukningen och därmed också energiförbrukningen och emissionerna av växthusgasen koldioxid, säger Volvo Bussars miljöchef Edward Jobson. Vi har sett på de hybridbussar som rullar i trafik att det kan handla om en minskning med ända upp till 35 procent.

En stor fördel är att dieselmotorn stängs av vid hållplatser och bussen startar igen enbart på elmotorn. Det ger en tyst och avgasfri miljö vid hållplatserna.

”Arriva ställde tuffa krav på de bussar de behöver för sin trafik i London”, säger Phil Owen på Volvo Bussar. ”Volvos dubbeldäckarhybrid uppfyller alla miljökrav och Arriva får därför miljöstöd av staten för de nya bussarna.”