Volvo Buses

SVERIGE

IKEA kör Volvos hybridbuss i Strasbourg

Som ett led i sin miljösatsning har IKEA-varuhuset i Strasbourg, Frankrike, valt en hybridbuss från Volvo. Bussen kör kunder i skytteltrafik till och från varuhuset.
142x88_HybridStrasbourg.jpg

IKEA försöker ständigt att minska företagets påverkan på miljön. Ett sätt är att uppmuntra och underlätta för fler kunder och anställda att ta sig till varuhusen med kollektivtrafiken istället för med egen bil.

IKEA-varuhuset i Strasbourg har sedan 2005 erbjudit gratis busstransport från den närmaste spårvagnshållplatsen. Det är en service som har lockat allt fler och under 2010 reste 127 000 personer med gratisbussen.

När det i år var dags att byta buss, valde IKEA att ta ännu ett steg för att minska miljöpåverkan. I måndags startade trafiken med en Volvo 7700 Hybrid som avgår från spårvagnshållplatsen var 20 minut. Trafiken utförs av operatören Cars de Rohan för IKEAs räkning.

Volvos hybridbuss har stora miljöfördelar jämfört med en vanlig dieselbuss. Bränsleförbrukningen är upp till 35 procent lägre och därmed minskar energiförbrukningen och utsläppen av växthusgasen koldioxid med lika mycket. Övriga emissioner är 45-50 procent lägre än med en dieselbuss.

Volvos hybridbuss har en mindre dieselmotor och en elmotor som kan användas tillsammans eller var för sig. Elmotorn drivs av batterier som laddas med bromsenergin som tas tillvara när bussen bromsar.

En stor fördel med Volvos hybridlösning är att dieselmotorn stängs av vid hållplatserna. Bussen startar enbart med hjälp av elmotorn och först när bussen når 15-20 km/tim startar dieselmotorn igen. Det ger en tyst och avgasfri miljö vid hållplatserna.

Hybridbussar finns i Frankrike sedan tidigare, men det här är första gången som ett privat företag startar trafik med en sådan buss. Den kraftiga bränslebesparingen med Volvos hybridbuss ger kraftigt sänkta bränslekostnader och gör därmed bussen till ett kommersiellt gångbart alternativ.

Download

IKEAs.doc Format DOC Size 94 KB