Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar firar 10 år i Indien med nya investeringar

I samband med 10-årsjubileet för Volvo Bussar i Indien, berättade företaget om sina planer att investera 500 miljoner kronor de kommande fem åren. I en första fas handlar det om en utbyggnad av dagens fabrik och utveckling av nya bussar.
142X88_Indiainvestments.jpg
”Nu när vi nått 10-årsdagen i Indien är det dags för nästa fas i Volvo Bussars utveckling i Inden”, säger Håkan Karlsson, VD för Volvo Bussar. ”Volvo Bussar Indien kommer att utöka sin verksamhet på den indiska marknaden och samtidigt bli ett land varifrån företget kommer att leverera vissa bussmodeller globalt. Vi ser att Indien är på väg att bli en av våra största marknader i världen.”
10-årsfirandet är en milstolpe för Volvo Bussar verksamhet i Indien. Företaget har under det senaste årtiondet har utvecklats till marknadsledeare inom sitt segment och samtidigt förändrat den indiska befolkningens syn på bussar.

Det har under dessa år skett ett paradigmskifte inom bussbranschen i Indien. Tidigare bussar byggdes på lastbilschassier, men i och med Volvo Bussars ankomst byggs bussarna i dag på chassier anpassade för just bussar. Volvo Bussar införde också tankegångarna om BRT, effektiva bussbaserade transportsystem.

“Behovet av bussar som en del i uthålliga transportlösningar är stort i Indien och vi siktar på en mycket kraftigt volymökningen de kommande åren”, säger Akash Passey, VD för Volvo Bussar i Indien. ”Från 1 000 bussar per år till 5 000. Från 1 000 anställda till 5 000 och med målet att nå en omsättning på 1 miljard US dollar, ca 7 miljarder kronor.”

Målet är att nå volymen 5 000 bussar per år och en omsättning på 1 miljard US dollar år 2015. Då siktar Volvo på att 20-25 av volymen skall exporteras från Indien, inte bara till södra Asien utan till många andra marknader i världen.

Volvo Bussar har idag en marknadsandel i Indien på 70 procent när det gäller lyxiga expressbussar och över 50 procent när det gäller luftkonditionerade lågentrébussar för stadstrafik.

Download