Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bus Telematics sänker kostnaderna

Volvo Bussars telematiksystem är ett vertyg som på ett enkel sätt kan sänka bussoperatörernas kostnader. I princip räcker det att logga in på en hemsida på Internet för att få tillgång till den information som kan leda till en effektivare verksamhet.
142x88Volvo_Bus_Telematics_6.jpg

Volvo Bussars telematiksystem har funnits i nästan 20 år. Det har genom åren ständigt utvecklats utifrån företagets samlade kunskap om de behov som finns inom bussbranschen.

Nu tas nästa steg som dels handlar om att göra systemet ännu enklare för kunderna att använda, samtidigt som systemet i sig blir mer avancerat och kan bidra till att kunderna kan effektivisera sin verksamhet ännu mer.

Grunden i ITS4mobility är att bussarna utrustas så att varje buss trådlöst kan kommunicera med trafikledningscentraler och operatörernas ledningscentraler och verkstäder. Det handlar om bland annat om en datorenhet, en GPS-sändare och en mobiltelefonenhet.

Systmet kan installeras i bussarna redan när de tillverkas men det går också att installera i efterhand på alla moderna bussar. Systemet är inte heller bundet till Volvos egna bussar. De kunder som har bussar från olika tillverkare i sin flotta kan installera systemet i alla sina bussar.

Till enkelheten bidrar att alla information från bussarna är tillgänglig på vilken internetansluten dator som helst. Bara knappa in ett lösenord och allt du behöver veta finns där i tydliga rapporter.

Volvo Bussars telematiksystem består av tre moduler som kan köpas och användas var för sig eller tillsammans. Har man börjat använda en modul, är det enkelt att senare börja använda de två andra också. Det krävs bara några knapptryckningar.

I grunden handlar telematik om behovet av snabb och aktuell information och kunskap. Ju mer en operatör vet om hur fordonen fungerar och hur förarna kör dem, dessto mer kan han planera och utveckla sin verksamhet och hitta sätt att effektivisera verksamheten.

Bränslekostnaden är ofta en av största kostnaderna för en bussoperatör. Finns det sätt att sänka bränsleförbrukningen med bara ett par procent, så innebär det stora besparingar. Att ha kontroll över förbrukningen och uppmuntra bränsleeffektiv körning betalar sig omedelbart.

I Volvo Bussars telematiksystem får operatörerna rapporter med just den information som de är intresserade av. Det kan vara bränsleförbrukning per buss och per förare, hur många timmar bussen kört, genomsnittshastighet, hur många gånger bussen stannat, lastvikt och mycket mer. Rapporterna anpassas efter varje kunds behov.

Eftersom förarnas körsätt har så stor påverkan på bränsleförbrukningen och passagerarna komfort och säkerhet, finns det möjlighet att få särskilda rapporter om just förarna.

Det går att få information om hur snabbt förarna accelererar, hur hårt de bromsar, hur länge bussen gått på tomgång eller om bussen körts för fort. Det är information som kan användas i utvecklingssamtal med enskilda förare eller som underlag för generella förarutbildningar.

Normalt har alla bussar samma serviceintervall. Men eftersom bussar körs på olika sätt och under olika förhållanden, borde serviceintervallerna anpassas efter detta. Volvo Bussar telematiksystem kan användas till detta också.

Telematiksystemet håller koll på hur bussarna körs och läser av de meddelanden som kommer från datorsystemen som finns i dagens bussar. Om detta skiljer sig från standardvärdet, anpassas serviceintervallen till hur bussen används. Det kan handla om både längre och kortare serviceintervall men det viktigaste är att det bidrar till att varje buss underhålls på det mest optimala sättet.

Eftersom denna denna information skickas trådlöst till verkstäderna,  ger det operatörerna de allra bästa förutsättningarna att i god tid i förväg planera in när varje enskild buss bör tas in för underhåll. Verkstäderna kan också i god tid se till att de reservdelar som behövs finns hemma.

En av modulerna används för postionering och trafikinformation. När det uppstår problem i trafiken och bussar t ex behöver dirigeras om, är Volvo Bussars telematiksystem ett viktigt hjälpmedel. Bussarnas position visas i realtid på en karta via Internet på datorn. 

Den modulen kan också användas för att ge passagerarna information i real-tid om när bussen förväntas vara framme vid hållplatsen. Det är information som kan visas på ljustavlor på själva hållplatsen eller via Internet i datorer och mobiltelefoner.

Download