Volvo Buses

SVERIGE

Volvo och Veolia Transdev överens om ramavtal

Volvo Bussar och Veolia Transdev har skrivit under ett tvåårigt ramavtal om leverans av Volvobussar. Det är det första ramavtalet som Veolia Transdev i sin nya företagsform skrivit med en busstillverkare.

Veolia Transdev är ett av världens största företag inom kollektivtrafikbranschen med 119 000 anställda i 28 länder. Företaget bildades i mars i år av att Veolia Transport och Transdev gick ihop.

”Vi har sedan tidigare haft ramavtal med Veolia Transport med mycket goda erfarenheter, säger Bas Dubois, Key Account Manager på Volvo Bussar.  Det känns därför mycket bra att vi nu kommit överens om ett nytt ramavtal också med Veolia Transdev.

Det nya avtalet gäller för Veolia Transdevs verksamheter i Europa de kommande två åren. Avtalet reglerar olika åtaganden som leveransrutiner, garantiregler och  kommersiella villkor.

”För Veolia Transdev kommer det att löna sig att köpa av oss i olika länder mot samma villkor, säger Bas Dubois. För oss på Volvo Bussar är fördelen att vi finns med bland möjliga leverantörer och vi vid en affär redan är överens om ett antal viktiga frågor.

”Men vi måste självklart fortsätta leverera fordon med hög kvalitet och låg livscykelkostnad för att få order från Veolia Transdev.”

Det nya ramavtalet skrevs under vid en ceremoni på den stora bussmässan Busworld i Kortrijk, Belgien. Avtalet undertecknades av Veolia Transdevs inköpsdirektör Jean-Luc Prache och Volvo Bussars Europachef Noel Reculet.

Download