Volvo Buses

SVERIGE

25 hybridbussar till Göteborg

Totalt har Volvo nu sålt 100 bussar med hybridteknik i Norden. Den senaste ordern på 25 hybridbussar har Volvo Bussar fått av Göteborgs Spårvägar som kör på uppdrag av Västtrafik.
Volvo_7700_Hybrid_2009_142x88.jpg

Med upp till 37 procent lägre bränsleförbrukning och mycket lägre miljöpåverkan än konventionella dieselbussar har Volvos hybridbussar blivit en stor försäljningsframgång världen över. Nu har också Volvos hemstad Göteborg beställt 25 hybridbussar som ska sättas i trafik senare i vår.

– Hybridbussarna är en viktig del i vårt omställningarbete till en fossilfri busstrafik samtidigt som vi minskar mängden bränsle. Kombinationen av låga utsläpp, lägre ljud, hög kapacitet och låg energiförbrukning är mycket  positiv, säger Leif Blomqvist, ordförande på Västtrafik som är beställare av trafiken i Göteborg.

Fler och fler huvudmän och operatörer ser nu fördelarna med hybridteknologin. För de stora beställningarna i Norden står Nobina, Nettbuss och nu den senaste Göteborgs Spårvägar.

-Vi sökte miljövänliga bussar för ett nytt uppdrag och valet föll till slut på Volvos hybridbussar vars låga bränsleförbrukning gör stor skillnad för mängden föroreningar som släpps ut, säger Bernt-Erik Johansson, operativ chef inom Göteborgs Spårvägar.

El och biodiesel
De 25 hybridbussarna – Volvo 7700 – är utrustade med en mindre dieselmotor och en elmotor. Genom att tekniken tar tillvara energin som uppstår när bussen bromsar kan bränsleförbrukningen sänkas radikalt. Vid hållplatserna stängs dieselmotorn av och bussen går tyst och helt avgasfritt på el. Men även vid dieseldrift blir utsläppen låga, eftersom bussarna tankas med biodiesel. Enligt Volvo Bussar ger hybridbussar med biodiesel klart lägre total miljöpåverkan än några andra jämförbara alternativ.

– Det är väldigt roligt att Göteborgs Spårvägar väljer att satsa på fordon som ger en miljöeffektiv kollektivtrafik. I och med den här ordern har vi sålt totalt 100 hybridbussar i Norden, och intresset från operatörer och trafikhuvudmän fortsätter att öka i snabb takt, säger Uri Peleg, chef för Volvo Bussar Norden.

2012-02-06För ytterligare information, vänligen kontakta Christina Fjellman, informationschef, +46 70 2696010, christina.fjellman@volvo.com

Download