Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar ansluter sig till WWF-samarbete

Volvo Bussar och Volvo Anläggningsmaskiner ansluter sig till Volvokoncernens samarbete med WWFs program Climate Savers.
wwf_142x88.jpg

Samarbetet innebär att Volvokoncernen kommer att minska koldioxidutsläppen med 30 miljoner ton från de anläggningsmaskiner, bussar och lastbilar som tillverkas till och med år 2014.

Även Volvos samriskbolag SDLG, som tillverkar anläggningsmaskiner i Kina, blir som första kinesiska bolag någonsin medlem i Climate Savers.

 ”Genom att utvidga samarbetet med WWF till att omfatta även våra bussar och anläggningsmaskiner visar Volvokoncernen att vi verkligen menar allvar med att hela tiden höja våra mål när det gäller minskningen av koldioxidutsläpp från våra produkter, och med att följa vår vision att framtidens transporter ska vara hållbara och koldioxidneutrala”, säger Volvos koncernchef Olof Persson.

WWFs globala program Climate Savers involverar multinationella företag i kampen för att sänka utsläppen av koldioxid. De företag som är med i Climate Savers lovar att minska sina koldioxidutsläpp enligt en överenskommelse mellan WWF och företaget. Resultaten granskas av oberoende tekniska experter. Det överenskomna målet måste vara mer ambitiöst än vad företaget tidigare planerat för, och ska också innebära att företaget är ledande i sin bransch när det gäller minskningen av växthusgaser. 

– Utsläppen från transportsektorn har stor påverkan på klimatet och här behövs kraftfulla initiativ. Det är därför mycket positivt att Volvokoncernen nu vill bredda miljösamarbetet med WWF och ytterligare minska klimatutsläppen inom fler affärsområden, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Volvokoncernen anslöt sig hösten 2010, som världens första fordonstillverkare, till Climate Savers. Överenskommelsen innebär att koncernens lastbilsvarumärken förbinder sig att minska den totala mängden CO2 som lastbilar tillverkade mellan 2009 och 2014 släpper ut under sin livstid med 13 miljoner ton, jämfört med 2008 års modeller. Detta genom att lansera den senaste tekniken inom bränsleeffektivitet.

I nästa steg, som gäller från och med den första januari 2012, ingår även Volvo Anläggningsmaskiner och Volvo Bussar i överenskommelsen. Tack vare förbättrad bränsleeffektivitet kommer nu den totala mängden CO2 som lastbilar, anläggningsmaskiner och bussar tillverkade inom Volvokoncernen fram till år 2014 släpper ut under sin livstid att minska med mer än 30 miljoner ton, jämfört med om fordonen hade varit av 2008 års modeller.  30 miljoner ton är lika mycket koldioxid som hela Sverige släpper ut under sju månader.

– Utsläppen från transportsektorn har stor påverkan på klimatet och här behövs kraftfulla initiativ. Det är därför mycket positivt att Volvokoncernen nu vill bredda miljösamarbetet med WWF och minska klimatutsläppen från fossila bränslen, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Överenskommelsen mellan Volvo och WWF gäller för AB Volvo och Volvokoncernens varumärken Volvo Anläggningsmaskiner, Volvo Bussar, Volvo Lastvagnar, Mack Trucks,  Renault Trucks, UD Trucks, och SDLG. SDLG tillverkar anläggningsmaskiner i Kina, och blir det första kinesiska bolag någonsin att ansluta sig till Climate Savers.

”Jag är otroligt stolt över alla skickliga och engagerade medarbetare över hela världen, som gör det möjligt för Volvokoncernen att ständigt göra de framsteg som krävs för att gå i täten när det gäller att minska utsläppen av koldioxid. Genom att sätta tuffa miljömål bidrar vi till en hållbar utveckling samtidigt som våra produkter blir konkurrenskraftiga och vi sänker bränslekostnaderna för våra kunder”, säger Volvos koncernchef Olof Persson.

Volvo Bussar har dessutom åtagit sig att utöka antalet fältförsök med plug-in hybridbussar under åtagandeperioden. Plug-in teknik har en mycket god bränslebesparingspotential för stadsbussar.
Under utvecklingen av bränslebesparande teknik kommer Volvo Anläggningsmaskiner att ta fram en ny prototyp med ytterligare förbättrad bränsleprestanda jämfört med befintliga modeller.

Överenskommelsen mellan Volvo och WWF innebär också sedan tidigare att:

• Volvo kommer att ta fram en lastbilsprototyp med 20 procents lägre bränsleförbrukning än motsvarande lastbil av 2008 års modell. 

• Innan 2014 kommer Volvo att kunna erbjuda den kommersiella marknaden lastbilar som körs på förnyelsebar gas.

• Volvokoncernen kommer också att minska CO2-utsläppen från sina produktionsanläggningar med 0,2 miljoner ton (12 procent) innan 2014, jämfört med 2008.

Oberoende tekniska experter kommer att följa upp och kontrollera så att Volvokoncernen lever upp till sina åtaganden.

Volvokoncernen arbetar ständigt med att minska koldioxidutsläppen från produkter och produktionsenheter, ett arbete som innefattar teknologier för att öka bränsleeffektiviteten och hitta alternativa bränslen. Stora resurser läggs på att utveckla alternativa drivlinor, som hybridlösningar och motorer som är optimerade för förnyelsebara bränslen.

2007 presenterade Volvokoncernen världens första koldioxidneutrala fordonsfabrik i Gent i Belgien, där elen kommer från vindkraft. Den långsiktiga ambitionen är att göra alla anläggningar koldioxidneutrala.

Volvokoncernens miljöarbete drivs framåt av tre samverkande faktorer: lagstiftning på området; Volvokoncernens egna initiativ för att skapa så bra produkter som möjligt med avseende på kunder och miljö, och samarbete med utomstående parter. 

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Kina Wileke, presskontakt AB Volvo, 031-322 55 44,
kina.wileke@volvo.com
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 08-624 74 03, 070-629 10 77

eller kontakta: