Volvo Buses

SVERIGE

On the Move 1/2012

Framtidens buss har testats på Göteborgs gator, och intresset för Volvos hybridbuss fortsätter att växa runt hela världen. Läs mer i det senaste numret av Volvo Bussars kundtidning On The Move.
On the Move 1/2012