Volvo Buses

SVERIGE

Nu rullar Volvos hybridbussar i Göteborg

Den 11 juni levererade Volvo Bussar 25 nya hybridbussar till Göteborg. Därmed togs ett viktigt steg i stadens arbete med att ställa om till en fossilfri, tystare och renare kollektivtrafik.
142x88_överlämninghybridgöteborg120611_1.jpg

I samband med att hybridbussarna överlämnades på Gustav Adolfs Torg fick Lars-Börje Björfjäll, VD Göteborgs Spårvägar, ta emot en  symbolisk nyckel av Volvo Bussars VD Per Carlsson.
– Det är extra roligt att vår hemstad Göteborg väljer att investera i ett av de bästa miljöalternativ som finns på marknaden, sade Per Carlsson.

Mindre miljöpåverkan globalt och lokalt
Hybridbussarna har cirka 37 procent lägre bränsleförbrukning än vanliga dieselbussar, vilket i sig sänker koldioxidutsläppen med lika mycket. I Göteborg har man dessutom bestämt sig för att köra hybridbussarna på biodiesel som minskar klimatpåverkan ytterligare. Utsläppen av partiklar och kväveoxider uppgår endast till hälften jämfört med en vanlig dieselbuss.

Förbättrad trafikmiljö
Johan Nyhus, ordförande i Trafiknämnden, Göteborgs Stad, framhävde vid överlämnandet hur hybriderna kommer att förbättra trafikmiljön i Göteborg, inte bara genom mindre utsläpp utan även genom sänkt ljudnivå. Mimmi von Troil, vice Styrelseordförande Västtrafik, berättade om hur inköpet av Volvohybrider ingår i Västtrafiks miljösatsningar.

På torget stod flera av hybriderna uppställda och göteborgarna erbjöds både en provtur och en teknisk genomgång av hur hybridmotorn fungerar. Det fanns även ett visningsexemplar av en hybridmotor på plats för de nyfikna att titta närmare på.

”Både tystare och färre vibrationer”
En av de som tog möjligheten att provåka var Solveig Bergner, som trots en viss inledande tveksamhet stämde in i applåderna när bussen återkom till Gustav Adolfs torg efter rundturen.
- Jag väntade och väntade på att känna någon skillnad, och sen när den blivit varm var det mycket bättre. Man märkte tydligt när elmotorn användes, det var både tystare och färre vibrationer, konstaterade hon glatt.

Solveig tyckte resan med Volvos hybridbuss var tystare
Solveig tyckte provturen med Volvos hybridbuss var tystare än de vanliga bussarna

725 hybridbussar till 18 länder
Sedan Volvo Bussar började kommersiell tillverkning av hybridbussar för två år sedan har efterfrågan ökat stadigt. I dagsläget har 725 hybridbussar sålts till fler än 18 länder. Den totala körsträckan uppgår till 200 varv runt jorden för de 260 bussar som hittills satts i trafik. I Norden är antalet hybrider nu uppe i 100 stycken, inklusive de 25 bussarna till Göteborg.

– Våra hybridbussar är en stor försäljningsframgång. De erfarenheter våra kunder har hittills när det gäller bränsleförbrukning, tillförlitlighet, miljöpåverkan och passagerarupplevelser överträffar även våra egna förväntningar. Jag är övertygad om att också göteborgarna kommer att uppskatta sina nya hybridbussar, sade Per Carlsson.

Energieffektiv
Volvos hybridbuss är utrustade med en mindre dieselmotor och en elmotor. Energin som uppstår när bussen bromsar tas tillvara vilket gör att bränsleförbrukningen sänks radikalt. Vid hållplatserna stängs dieselmotorn av och bussen går tyst och helt avgasfritt på el.


För bilder, gå till
Volvo Bussars bildgalleri (sök på volvo_hybrid_handover)

För video från överlämningen, se reportage på Volvo Bussars YouTube-kanal.

För ytterligare information, vänligen kontakta Christina Fjellman, informationschef, +46 70 2696010,
christina.fjellman@volvo.com