Volvo Buses

SVERIGE

200 varv runt jorden med Volvos hybridbuss

Volvo Bussar startade kommersiell tillverkning av hybridbussar 2010. Sedan dess har företaget sålt fler än 650 hybrider till kunder i 18 länder. Det gör Volvo till den ledande leverantören av hybridbussar i Europa. Den sammanlagda körsträckan för de fordon som hittills satts i trafik motsvarar cirka 200 varv runt jorden.

Hybridteknikens fördelar, i form av låg bränsleförbrukning, låga emissioner och låg ljudnivå, är högintressanta för de flesta operatörer. Men vid lanseringen av den nya tekniken fanns också frågetecken. Skulle hybridbussarna leva upp till förväntningarna också i praktiken?

Erfarenheterna visar att Volvos hybrider levererar på alla punkter. Inte minst när det gäller driftsäkerhet och tillgänglighet. De 260 hybridbussar som levererats hittills har sammanlagt varit i drift över 400 000 timmar och rullat över 8 000 000 kilometer, en sträcka som motsvarar ungefär 200 varv runt jorden.

Lika driftsäkra som dieselbussar
– Statistiken från våra kunder visar att hybridbussarna är minst lika driftsäkra som våra dieselbussar. Det har också visat sig att tekniken ger samma fördelar i linjetrafik som i tät stadstrafik, säger Edward Jobson, miljöchef på Volvo Bussar.

Åtta av tio kunder köper fler
Att hybridtekniken nu är mogen har också marknaden insett. Av de tio första kunderna har åtta redan beställt fler hybridbussar av Volvo.

Nettbuss Trondheim i Norge har sedan snart två år tillbaka tio stycken hybrider och har noggrant följt upp hur de fungerar i både sommar- och vintertrafik.

– Inte minst under den svåra vintern 2010/2011 visade sig hybridbussarna vara de mest tillförlitliga i hela vår bussflotta. De har haft väldigt få stillestånd och behövt mindre underhåll än vi ursprungligen planerade, säger Øystein Olsen, driftchef på Nettbuss Trondheim.

Också VBL i Luzern i Schweiz har goda erfarenheter av Volvos hybridbussar. Företaget har sex Volvo-hybrider som varit i trafik i cirka ett år. Efter en total körsträcka på 320 000 kilometer har man gjort en första utvärdering, och kan konstatera att tekniken håller vad den lovar. 

– Vi är stolta över att vi som första bussoperatör i Schweiz har en liten flotta av hybridbussar i drift. Efter ett år är vi väldigt nöjda med resultatet, säger VBL:s VD Norbert Schassman.

Under det senaste året har fler schweiziska företag följt VBL:s exempel, och i slutet av januari 2012 var totalt 25 Volvo hybridbussar i trafik på de schweiziska vägarna.

Dramatisk sänkning av bränsleförbrukning och emissioner
Samtidigt som allt fler kunder väljer hybridbussar, vidareutvecklas också tekniken. De Volvo-hybrider som hittills levererats ger en bränslebesparing och därmed också en minskning av koldioxidutsläppen på mellan 30 och 35 procent, och siffror på upp mot 40 procent är fullt realistiska inom en snar framtid. För stadsmiljön innebär hybridtekniken ett stort lyft. Utsläppen av luftföroreningar är bara hälften så stora om man jämför med dagens bästa dieselbussar samtidigt som ljudnivån är betydligt lägre.

– Övergången från helt fossildrivna fordon till mer långsiktigt hållbara lösningar har bara börjat. Vår hybridbuss visar mycket konkret att energieffektivitet och låg miljöpåverkan kan förenas med högt ställda krav på driftsäkerhet och ekonomi, säger Edward Jobson. 

2012-05-11För ytterligare information, vänligen kontakta Christina Fjellman, informationschef, +46 70 2696010, christina.fjellman@volvo.com