Volvo Buses

SVERIGE

Volvos hybridbuss bränsleeffektivare än beräknat

Den senaste versionen av Volvos hybridbuss är cirka 37 procent bränsleeffektivare än motsvarande dieselvariant. Det är betydligt bättre än vad både kunder och Volvo Bussars egna experter räknade med för bara några år sedan.
142x88_Volvo7900Hybrid2011.jpg

När Volvo Bussar påbörjade fältprov med hybridbussar 2007 kalkylerade man med en bränslebesparing på runt 25 procent i stadstrafik jämfört med en motsvarande dieseldriven buss. När de första kommersiellt tillverkade hybridbussarna lanserades två år senare var bränsleförbrukningen ca 35 procent lägre. Sedan dess har förbrukningen för nytillverkade hybridbussar sänkts med ytterligare flera procentenheter, bland annat tack vare minskad fordonsvikt och eldrift av flera hjälpsystem.

– Bränsledata från de 260 Volvo-hybrider som idag rullar runt om i världen, visar glädjande nog att verkligheten överträffat våra beräkningar. Samtidigt fortsätter vi att kontinuerligt utveckla tekniken i riktning mot allt lägre förbrukning och allt lägre utsläpp, säger Edward Jobson, miljöchef på Volvo Bussar.

Bränsleekonomi och miljöansvar
Ett av Luxemburgs största rese- och transportföretag, Sales-Lentz, fick sin första Volvo-hybrid 2010 och har nu totalt elva stycken, som trafikerar både innerstaden och landsbygden. Ytterligare två hybridbussar kommer att levereras i September 2012. Företaget för noggrann statistik över sina driftskostnader och kan konstatera att hybridbussarna motsvarat förväntningarna med råge.

 – Bränsleförbrukningen för våra Volvo-hybrider ligger i snitt på 25,7 liter/100 kilometer, vilket är en väldigt bra siffra. Samtidigt gör vi en positiv insats för miljön, vilket uppskattas av både förare och passagerare säger Jos Sales, VD för Sales Lentz.

Eldrivna hjälpsystem
Volvos hybridbuss drivs helt elektriskt, tyst och emissionsfritt från start upp till en hastighet på 15-20 km/h. Vid högre fart får bussen sin kraft av en mindre, 4-cylindrig dieselmotor som kan arbeta under optimala förhållanden inom ett snävt varvtalsområde. Den energi som uppstår vid motorbromsning lagras i bussens batterier och används för att driva bussens elmotor och hjälpsystem. Också valet av växlingssystem bidrar till att sänka bränsleförbrukningen. Volvos Hybridbuss är utrustad med Volvo I-Shift, som ger betydligt mindre energiförluster än en vanlig automatisk växellåda. När bussen står stilla vid hållplatser och stoppljus stängs dieselmotorn av och alla hjälpsystem, som klimatanläggning, dörrar, styrservo m m, drivs då elektriskt.

– En stadsbuss går inte sällan på tomgång mellan 30 och 40 procent av tiden, så den här lösningen sparar inte bara bränsle utan innebär också en betydligt bättre närmiljö runt bussen.

Lägre vikt höjer produktiviteten
Den senaste versionen av Volvos hybridbuss väger ca 500 kg mindre än tidigare. Det ger kapacitet för ytterligare sju passagerare, vilket motsvarar en höjning av bussens produktivitet med åtta procent. Det innebär att 112 stycken Volvo hybridbussar nu kan transportera lika många passagerare som 130 dieselbussar.

Starkt miljöalternativ
– Erfarenheterna hittills visar att vår hybridlösning håller vad den lovar med bred marginal, både vad gäller bränsleekonomi och miljöprestanda. Jämfört med motsvarande dieselbuss ger hybriden 30 till 40 procent lägre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid och bara hälften så stora utsläpp av kväveoxider och partiklar. Dessutom är hybriden betydligt tystare, säger Edward Jobson.

Plug-in hybrid sparar upp till 60 %
Samtidigt som Volvo Bussar fortsätter att optimera hybridtekniken i dagens bussar, testar man nu också bland annat en plug-in hybrid, där bussens batterier laddas via elnätet. Den tekniken ger möjlighet till bränslebesparingar på upp till 60 procent.

Sedan Volvo Bussar började tillverka hybridbussar 2010 har man sålt över 650 stycken till kunder i 18 länder. Det gör Volvo till den ledande leverantören av hybridbussar i Europa.För ytterligare information, vänligen kontakta Christina Fjellman, informationschef,
+46 70 2696010, christina.fjellman@volvo.com