Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar koncentrerar tillverkningen av kompletta bussar i Europa

En svag marknadsutveckling och hård konkurrens i Europa gör att Volvo Bussar nu planerar att koncentrera tillverkningen av kompletta bussar i Europa till företagets huvudanläggning i Wroclaw, Polen.

Den planerade strukturförändringen innebär att produktionen vid Volvo Bussars anläggning i Säffle upphör vid halvårsskiftet 2013, förutsatt att erforderliga förhandlingar med de fackliga organisationerna är avslutade. Totalt berörs cirka 330 tillsvidareanställda och ett 60-tal konsulter. Volvo Bussar bibehåller eftermarknadsfunktionen och teknisk support i Säffle för att säkerställa fortsatt god support till de nordiska kunderna och erbjuda lokala arbetstillfällen. Ambitionen är att utveckla denna verksamhet så att den omfattar ett 50-tal jobb.

 

”Efterfrågan på nya bussar i Europa har stadigt minskat under de senaste åren samtidigt som priserna pressats, särskilt i de nordiska marknaderna. Genom att koncentrera produktionen av kompletta bussar till en fabrik kan vi sänka kostnaderna och därmed vända den negativa lönsamhetsutvecklingen”, säger Håkan Karlsson, vd Volvo Bussar AB.

 

Volvo Bussar har en betydande överkapacitet i Europa i sina komplettbussfabriker, även om marknadspositionen har stärkts under det senaste året. Företaget bedömer att volymtillväxten i Europa kommer att vara låg de närmaste åren och att prispressen fortsätter. Genom att koncentrera produktionen till den avsevärt större anläggningen i Polen räknar Volvo Bussar med att nå de skalfördelar som är nödvändiga för att möta den allt hårdare konkurrensen på marknaden. Anläggningen i Polen har fyra gånger så stor kapacitet som fabriken i Säffle.

 

”Vi har tillsammans med medarbetarna i Säffle och Polen investerat i nya citybussmodeller och förbättrat effektiviteten, men den negativa utvecklingen av den europeiska marknaden tvingar oss tyvärr till detta beslut för våra medarbetare i Säffle”, säger Håkan Karlsson.

 

Volvo Bussar i Säffle kommer nu att påbörja förhandlingar med de fackliga organisationerna om en flytt av produktionen.

 

”Samtidigt kommer vi att titta på möjligheterna att hitta likvärdiga arbetstillfällen inom Volvokoncernen”, säger Håkan Karlsson.

 

 

En eventuell flytt av produktionen beräknas belasta Volvokoncernens rörelseresultat i det fjärde kvartalet 2012 med cirka 100 miljoner kronor.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lind, pressansvarig, Volvo Bussar AB
tel: 031-323 62 57

Download

Pressrelease_Final_20121003.pdf Format PDF Size 121 KB