Volvo Buses

SVERIGE

Volvo Bussar får order på 29 hybridbussar till Göteborg

Volvo Bussar har fått en order på 29 hybridbussar av bussoperatören Keolis i Göteborg. Bränsleförbrukning och klimatpåverkan för de nya hybridbussarna är nära 40 procent lägre än för konventionella dieselbussar.

”Fantastiskt roligt att Keolis väljer att satsa på modern, klimatanpassad teknik och att vi nu får ännu fler hybridbussar i Göteborg”, säger Martin Spjern, marknadschef på Volvo Bussar Sverige.

Senast i juni levererade Volvo Bussar 25 hybridbussar till Göteborgs Spårvägar och vid samma tid nästa år är det planerat att Keolis 29 hybridbussar ska sättas i trafik på Hisingen.

”Volvos hybridteknik är spännande och ligger helt i linje med vår miljöprofil. Volvos hybridbussar visar även på låga driftkostnader och har varit konkurrenskraftiga när vi jämfört dem med gasbussar”, säger Karl Orton, teknisk direktör, Keolis Sverige.

39 procent lägre bränsleförbrukning
De nya bussarna, Volvo 7900 Hybrid, är den senaste generationen hybridbussar från Volvo. Jämfört med motsvarande dieselbuss har Volvo 7900 Hybrid 39 procent lägre bränsleförbrukning och klimatpåverkan. Utsläppen av partiklar och kväveoxider halveras och ljudnivån är betydligt lägre. Volvo 7900 Hybrid är ca 500 kg lättare än föregånde modell, vilket ger kapacitet för fler passagerare.

Volvo har hittills sålt närmare 1000 hybridbussar globalt och erfarenheterna visar att bussarna motsvarar förväntningarna på god bränsleeffektivitet, låg miljöpåverkan och hög tillförlitlighet.

”Vi fortsätter att utveckla hybridtekniken samtidigt som efterfrågan från kunderna ökar. När allt fler trafikhuvudmän nu ställer krav på låg miljöpåverkan, låg energiförbrukning och låg ljudnivå är våra hybridbussar ett väldigt starkt alternativ”, säger Martin Spjern.

Drivs med el och biodiesel
Volvos hybridbuss drivs helt elektriskt, tyst och emissionsfritt från start upp till en hastighet på 15-20 km/h. Vid högre fart får bussen sin kraft av en mindre, 4-cylindrig dieselmotor som drivs med biodiesel. Den energi som uppstår vid motorbromsning lagras i bussens batterier och används för att driva bussens elmotor och hjälpsystem.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lind, pressansvarig, Volvo Bussar AB
tel: 031-323 62 57