Volvo Buses

SVERIGE

Volvo storsatsar på hybridbussar

Volvo Bussar fokuserar nu stort på hybridbussar när det gäller stadstrafik i Europa. Från och med 2014 kommer Volvo endast att erbjuda sina kompletta låggolvscitybussar som hybrider på den europeiska marknaden. Volvo förstärker också sitt hybridprogram med en ledbuss.

-Vi är övertygade om att vår hybridbuss är det bästa alternativet för våra kunder, passagerare och för samhället i stort när vi ska förbättra miljön i våra städer. Med en bränslebesparing på 39 procent, och därmed en lika stor reduktion vad gäller koldioxidutsläpp , är den överlägsen alla andra lösningar för citytrafik som finns idag, säger Noël Reculet, Senior Vice President, Volvo Bussar Europa.
- Volvo ska ligga i täten när det gäller omställningen till en energieffektivare, tystare och renare kollektivtrafik. Därför fokuserar vi nu till hundra procent på att vidareutveckla vår hybridteknik, och slutar producera kompletta låggolvscitybussar för diesel för Europa från och med 2014.

Ny hybridledbuss
Volvos hybridbuss lanseras från och med Euro 6 även som ledbuss. Bussen blir en viktig förstärkning i produktportföljen.
- Vi vet att det finns en mycket stor efterfrågan på hybridledbussar. Den nya 18-metersbussen kommer ge en bränslebesparing i paritet med Volvo 7900 Hybrid och kunna ta minst 150 passagerare. Det innebär att operatörerna kommer ner ytterligare i bränslebesparing och utsläpp per passagerare, säger Noël Reculet.

Volvos nya, lättare 5-liters Euro 6 motor på 240 hk blir den nya dieselmotorn för Volvos hybriddrivlina. Med den befintliga Euro 5-litersmotorn är Volvo 7900 hybrid redan idag bättre än en standarddiesel Euro 6 buss. Med den nya 5-litersmotorn Euro 6 blir bussen ännu ”grönare” och möter samtliga Euro 6 krav.

Hybriden ett första steg
Samtidigt som Volvo fortsätter att optimera hybridtekniken i dagens bussar arbetar man också med en plug-in hybrid där bussens batterier laddas via elnätet. Tekniken som ger möjlighet till energibesparingar på upp till 60 procent, kommer att testas i fältprov i Göteborg våren 2013. Helt eldrivna bussar från Volvo finns redan i drift i Kina och testas i Kanada.

- Hybridtekniken  är ett första och viktigt steg på vägen mot helt fossilfri busstrafik. I takt med att allt fler kunder ser att tekniken levererar räknar vi med att efterfrågan kommer att fortsätta öka. Hybrider och helt eldrivna fordon kommer att utgöra en allt större del av vårt produktutbud framöver, säger Noël Reculet.

Volvos hybridbuss - en succé
Sedan Volvo Bussar började kommersiell tillverkning av hybridbussar 2010 har efterfrågan ökat stadigt. Fler än 800 bussar har nu sålts i 20 länder. Det gör Volvo till den ledande leverantören av hybridbussar i Europa. Försäljningsframgångarna förklaras av hybridens goda energieffektivitet och miljöegenskaper: Volvo 7900 Hybrid har upp till 39 procent lägre bränsleförbrukning och klimatpåverkan än motsvarande dieselvariant och bara hälften så stora utsläpp av kväveoxider och partiklar. Hybriden håller dessutom samma kvalitet som Volvos diselbussar vad gäller driftsäkerhet och tillgänglighet.

Volvos hybridbuss är utrustad med en mindre dieselmotor och en elmotor. Energin som uppstår när bussen bromsar tas tillvara vilket gör att bränsleförbrukningen sänks radikalt. Vid hållplatserna stängs dieselmotorn av och bussen går tyst och helt avgasfritt på el när den lämnar hållplatsen.

Mer information om Volvos hybridbuss finns på Volvo Bussars YouTube-kanal:
http://www.youtube.com/watch?v=uL2GpBOm94Q


Ladda ner bilderFör mer information, kontakta:
Helena Lind, Media & Marketing Manager, Volvo Bus Corporation
+ 46 (0) 765 53 62 57