Volvo Buses

SVERIGE

Fortsatt succé för Volvos hybridbussar

Volvo Bussar fortsätter att skörda framgångar med sina hybridbussar. Hittills har man sålt över 800 stycken och med den senaste, extremt bränsleeffektiva modellvarianten Volvo 7900 Hybrid har intresset tagit rejäl fart. I höst kommer flera produktnyheter som ytterligare bidrar till att öka kundernas produktivitet.

Sedan Volvo Bussar introducerade hybridtekniken för några år sedan har bränsleförbrukningen sänkts steg för steg. Jämfört med motsvarande dieselvariant har Volvo 7900 Hybrid hela 39 procent lägre bränsleförbrukning och klimatpåverkan än motsvarande dieselvariant och bara hälften så stora utsläpp av kväveoxider och partiklar. Samtidigt har vikten sänkts med 500 kg, vilket gör att hybridbussen kan ta sju passagerare fler än dieselvarianten.

Flera nyheter i höst
I höst introduceras flera produktnyheter som kan bidra till att sänka kundernaas bränslekostnader ytterligare. En nyutvecklad eldriven dörröppnings- och stängningsmekanism som i sig minskar bränsleförbrukningen med ett par procent är ett exempel. Ett annat är Volvo Bus Telematics vars hårdvara nu ingår i hybridbussens standardutrustning. Med telematiksystemet ombord kan kunden ansluta sig till olika onlinetjänster, för att till exempel i detalj se hur mycket bränsle bussen drar under olika förhållanden.

Hybridledbuss lanseras 2013
Under 2013 lanseras också Volvo 7900 Hybrid som ledbuss. Bussen blir en viktig förstärkning i produktportföljen. Den nya 18-metersbussen kommer ge en bränslebesparing i paritet med Volvo 7900 Hybrid och kunna ta minst 150 passagerare. Det innebär att operatörerna kommer ner ytterligare i bränslebesparing och utsläpp per passagerare.

Hög tillförlitlighet
Volvo har hittills sålt fler än 800  hybridbussar globalt. De kommersiella framgångarna förklaras i grunden av hybridens goda energieffektivitet och miljöegenskaper, men också av den höga tillförlitligheten. Data från de hybrider som redan rullar på vägarna visar att Volvos teknik levererar både vad gäller bränsleförbrukning och driftsäkerhet.

– Volvos hybrider är lika tillförlitliga som dieselbussar och bränslebesparingen har uppfyllt alla våra förväntningar. Det säger Peter Wegrotzki, Deputy Operations Manager, på bussoperatören Jasper som sköter driften av sju Volvo-hybrider för Hamburger Hochbahn.

Kommersiell produkt med standardkomponenter
Med undantag från drivlinan är Volvo 7900 Hybrid byggd av samma standardkomponenter som Volvos övriga stadsbussar med beteckningen Volvo 7900. Det förenklar underhåll, reparationer och reservdelsförsörjning och betyder kortare tid på verkstad och mer tid i nyttig trafik. Karossen är till största delen byggd av aluminium och glasfiber, som ger en låg vikt och därmed också lägre bränsleförbrukning och möjlighet till fler passagerare. Även förarplats och säkerhetsnivå är de samma som i övriga stadsbussar. Till exempel är förarplatsen utrustad med välplacerade reglage och förarstol med justeringsmöjligheter för exakt inställning av körposition. Stora siktytor, tredelade backspeglar och möjlighet till backkamera ger en bra sikt runt om. Volvo 7900 Hybrid är också godkänd enligt EUs R66-norm.

– Med Volvo 7900 Hybrid har vi inte bara en bränsleeffektiv och miljöanpassad buss utan också en modern, kommersiell produkt, byggd av samma chassi- och karosskomponenter och med lika hög driftsäkerhet som våra övriga stadsbussar, säger Volvo Bussars miljöchef Edward Jobson.

Nästa steg –  plug-in
Samtidigt som Volvo Bussar fortsätter att optimera hybridtekniken i dagens bussar, arbetar man nu också med en plug-in hybrid där bussens batterier laddas via elnätet. Tekniken som ger möjlighet till bränslebesparingar på upp till 60 procent, kommer att testas i fältprov i Göteborg under 2013. Helt eldrivna Volvobussar finns redan i drift i Kina och testas i Kanada.

Ökad andel hybrider
– Hybridtekniken är inte bara här för att stanna, utan för att växa och utvecklas. I takt med att allt fler kunder ser att tekniken levererar räknar vi med att efterfrågan kommer att fortsätta öka. Hybrider och helt eldrivna fordon kommer att utgöra en allt större del av vårt produktutbud framöver, säger Edward Jobson.

Mer information om Volvos hybridbuss finns på Volvo Bussars YouTube-kanal:
http://www.youtube.com/watch?v=uL2GpBOm94Q

Ladda ner bilder:

För mer information, kontakta:
Helena Lind, Media & Marketing Manager Volvo Bus Corporation
+ 46 (0)765 53 62 57