Volvo Buses

SVERIGE

Bränslebesparing i fokus när Volvo Bussar möter Euro 6

Volvo Bussar har genomfört en rejäl uppgradering av hela sitt produktprogram. Resultatet är bussar med lägre bränsleförbrukning, lägre klimatpåverkan och lägre emissioner. De första nya bussarna levereras till kunder i sommar.
Volvo_D8K_engine_2013_142x88.jpg

Den största förändringen är introduktionen av tre helt nya dieselmotorer för Euro 6. De nya motorerna på 5, 8 respektive 11 liter täcker ett effektspann från 240 till 460 hk och ersätter samtliga dagens motorvarianter för Europa. Steget från Euro 5 till Euro 6 innebär att utsläppen av kväveoxider sänks med 87 procent och halten av partiklar i avgaserna halveras. Samtidigt har bussarnas bränsleförbrukning och klimatpåverkan reducerats, tack vare en rad motortekniska åtgärder och viktbesparingar på bland annat motorinstallation och chassi.

– Motorerna har utvecklats för att uppnå lägsta möjliga bränsleförbrukning och samtidigt nå de extremt låga emissionsnivåer som Euro 6 innebär, säger Nils Nilsson, ansvarig för Euro 6 programmet på Volvo Bussar.

Att se till att varje buss har en motor som verkligen är optimerad för det arbete den ska uträtta har också en avgörande betydelse för bränsleförbrukningen. Volvos turistbussar, Volvo 9700 och Volvo 9900, får nu en motor på 11 liter istället för dagens 13, vilket ger de kraftresurser som behövs samtidigt som bränsleförbrukningen sänks med 2 procent.

Den nya 8-litersmotorn ersätter dagens 7- och 9-litersmotorer. 7-litersmotorn klassas av testinstitutet VTT som världsledande när det gäller bränsleekonomi. 8-litersmotorn som är avsedd för Volvo 8900 och Volvo 9500 ger minst lika låg bränsleförbrukning trots högre prestanda. Jämfört med 9-litersmotorn är bränsleförbrukningen betydligt lägre, hela 4 procent, liksom ljudnivån.

Samtliga hybridbussar får en ny, starkare 5-litersmotor med 240 hk. Volvos 7900 Hybrid når en bränslebesparing på hela 45 procent jämfört med dieselbussar med Euro 5. Den nya 5-litersmotorn ersätter också dagens 9-litersmotor i Volvos dieselvariant av dubbeldäckare, som nu får över 10 procent lägre bränsleförbrukning. Både 5-litersmotorn och 8-litersmotorn finns både för konventionellt dieselbränsle och för biodiesel.

Tilläggstjänster för lägre bränsleförbrukning
Att spara bränsle handlar inte bara om motorer, utan minst lika mycket om hur fordonen körs och används. Därför utvecklar Volvo Bussar också olika tjänster för både fleet-management och utbildning av förare. Med hjälp av Volvos senaste telematiktjänst –Volvo Bus Telematics – kan operatören följa upp hur varje buss i fordonsparken hanteras och hur olika förares körstil påverkar bränsleförbrukningen. Det ger information som kan användas för att coacha förare i miljöanpassad körning, och kan bidra till bränslebesparingar på upp till 10 procent. Hårdvaran för Volvo Bus Telematics är nu standardutrustning i Volvos samtliga hybridbussar.Volvo Bussars motorprogram för Euro 6
Volvo D11 för Volvo 9700 och Volvo 9900
Volvo D8 för Volvo 8900 och Volvo 9500
Volvo D5 för Volvos hybridbussar och dubbeldäckare
De nya motorerna finns också till chassier avsedda för extern karossering

Effekt och vridmoment

Volvo D11
380 hk, 1800 Nm
430 hk, 2050 Nm
460 hk, 2200 Nm

Volvo D8
280 hk, 1050 Nm
320 hk, 1200 Nm (finns även för biodiesel)
350 hk, 1400 Nm

Volvo D5
240 hk, 950 Nm (finns även för biodiesel)

Avgasefterbehandlingen för samtliga Euro 6-motorer sker med hjälp av SCR (Selective Catalytic Reduction) och DPF (Diesel Particulate Filter). Volvo D5 och D8 har dessutom EGR (Exhaust Gas Recirculation).